Profil spoločnosti

Dražobná spoločnosť a.s.

  • Dražobná spoločnosť, a.s. bola založená v roku 2002 za jediným účelom organizovania dražieb. Tomuto sme prispôsobili celú našu činnosť ktorá sa zaoberá výlučne realizáciou dobrovoľných dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z.
  • V oblasti dobrovoľných dražieb sme popredným subjektom, ktorému sa počas jeho činnosti podarilo získať pre veriteľov už viac ako  €, pričom medzi našich klientov patria takmer všetky slovenské banky ako aj privátne bankové spoločnosti, stavebné sporiteľne, leasingové a factoringové spoločnosti.
  • Snažíme sa prispôsobiť potrebám našich klientov a každý prípad považujeme za osobitý. Každý klient má prideleného samostatného skúseného správcu dražieb, ktorý sa stará prevažne o portfólio konkrétneho klienta.
  • Naše bohaté skúsenosti, ktoré sme získali pri realizácii tisícov návrhov, najmä záložných veriteľov dopĺňa jedinečný systém práce, ktorý sme si vypracovali počas našej doterajšej praxe.
  • Snažíme sa ponúknuť klientom viac ako naša konkurencia, a tak spoločnosť sprístupnila bankovým klientom zabezpečený informačný systém, vďaka ktorému je naša práca a výsledky pod ich drobnohľadom.
  • Klientmi prejavená dôvera je pre nás záväzkom poskytovania kvalitných a profesionálnych služieb a budeme radi ak aj Vás budeme môcť presvedčiť o pravdivosti v tomto profile uvedených informácií.
  • Máme uzavretú poistnú zmluvu na Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie v zmysle zákona.

Newsletter

Chcem byť pravidelne informovaný o dražbách. Súhlasím so zasielaním noviniek

Kontaktujte nás

Telefón (02) 5949 0111, (02) 5949 0132
E-mail zaujem@drazobnaspolocnost.sk

Na stránkach používame cookies.

Prihlásenie k odberu noviniek

Vyplňte Váš email a označte tie kraje, o ktorých chcete dostávať novinky do Vašej emailovej schránky.Máte záujem o túto dražbu?

Dajte nám Vaše kontaktné informácie a my sa Vám ozveme.

Zadajte prosím meno.
Zadajte prosím telefonický kontakt.

Týmto, ako záujemca o dražby realizované Dražobnou spoločnosťou, a.s., Gunduličova 3, 811 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3070/B (ďalej len “Dražobná spoločnosť, a.s.”) udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe, konkrétne meno, priezvisko, telefónne číslo, mailová adresa podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) spoločnosti Dražobná spoločnosť, a.s., a to pre účely databázy záujemcov, poštového, telefonického, a mailového kontaktu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí po dobu 5 rokov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Za týmto účelom budú uvedené osobné údaje poskytnuté i osobám povereným Dražobnou spoločnosťou, a.s. na vykonávanie činností súvisiacich s vymáhaním pohľadávok.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zaujíma Vás táto dražba?

Vyplňte Váš email a my Vás budeme informovať o zmenách a dôležitých termínoch tejto dražby.

Týmto, ako záujemca o dražby realizované Dražobnou spoločnosťou, a.s., Gunduličova 3, 811 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3070/B (ďalej len “Dražobná spoločnosť, a.s.”) udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe, konkrétne meno, priezvisko, telefónne číslo, mailová adresa podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) spoločnosti Dražobná spoločnosť, a.s., a to pre účely databázy záujemcov, poštového, telefonického, a mailového kontaktu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí po dobu 5 rokov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Za týmto účelom budú uvedené osobné údaje poskytnuté i osobám povereným Dražobnou spoločnosťou, a.s. na vykonávanie činností súvisiacich s vymáhaním pohľadávok.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z.

Súhlas so spracovaním osobných údajov