Pre účastníkov

Výhodné ceny. Možnosť úveru.

Stúpajúca popularita dražieb spočíva najmä v atraktivite cien, ktoré sú nižšie ako ceny v realitných kanceláriách, keďže pre koncového zákazníka nie sú zaťažené prehnanými províziami realitných kancelárií.

Účastník dražby neplatí dražobníkovi žiadnu sprostredkovateľskú províziu a v zásade všetko čo potrebuje na účasť v dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky, ktorá sa mu v prípade udelenia príklepu započítava k celkovej cene a v prípade neúspechu vráti. Rovnako prosím neprehliadnite možnosť úverovania bankovými inštitúciami  a informujte sa priamo vo svojej banke za akých podmienok je banka ochotná pomôcť účastníkovi získať predmet dražby.

Ohľadom dražieb sa priamo informujte u konkrétneho správcu dražby, ktorého kontaktné údaje nájdete pri jednotlivých dražobných ponukách. Rovnako využite možnosť registrácie a priameho zasielania "čerstvých" ponúk do Vášho mailu.

Právna istota a ťarchy na predmete dražby.

Keďže sa dražby realizujú zväčša pre záložných veriteľov, ktorí sú zapísaní na liste vlastníctva ako prví v poradí, tak v zmysle ustanovenia § 151 ma ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka nadobúda vydražiteľ vlastníctvo k predmetu dražby bez ťiarch, čo pri nehnuteľnostiach znamená, že ľudovo budete mať "čistý" list vlastníctva bez ohľadu na počet ťiarch na liste vlastníctva.

Dražba sa považuje za osobitý bezpečný spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva, čo v zásade znamená, že ak v 3 mesačnej lehote nikto nepodá žalobu o určenie neplatnosti dražby Vaše vlastnícke právo už nemôže byť nijako spochybnené, čo pri klasickej kúpe nemáte nikdy isté ani po niekoľkých rokoch.

Kto môže byť účastníkom dražby?

Účastníkom dražby môže byť fyzická osoba spôsobilá na právne úkony a taktiež právnická osoba. Účastníkom dražby nesmú byť  osoby, u ktorých to vylučuje priamo zákon o dobrovoľných dražbách prípadne osobitný predpis. V prípade, že si nie ste istý či môžete byť účastníkom konkrétnej dražby radi Vám poradíme.

Prípadne si prelistujte Dražobný manuál

Newsletter

Chcem byť pravidelne informovaný o dražbách. Súhlasím so zasielaním noviniek

Kontaktujte nás

Telefón (02) 5949 0111, (02) 5949 0132
E-mail zaujem@drazobnaspolocnost.sk

Na stránkach používame cookies.

Prihlásenie k odberu noviniek

Vyplňte Váš email a označte tie kraje, o ktorých chcete dostávať novinky do Vašej emailovej schránky.Máte záujem o túto dražbu?

Dajte nám Vaše kontaktné informácie a my sa Vám ozveme.

Zadajte prosím meno.
Zadajte prosím telefonický kontakt.

Týmto, ako záujemca o dražby realizované Dražobnou spoločnosťou, a.s., Gunduličova 3, 811 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3070/B (ďalej len “Dražobná spoločnosť, a.s.”) udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe, konkrétne meno, priezvisko, telefónne číslo, mailová adresa podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) spoločnosti Dražobná spoločnosť, a.s., a to pre účely databázy záujemcov, poštového, telefonického, a mailového kontaktu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí po dobu 5 rokov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Za týmto účelom budú uvedené osobné údaje poskytnuté i osobám povereným Dražobnou spoločnosťou, a.s. na vykonávanie činností súvisiacich s vymáhaním pohľadávok.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zaujíma Vás táto dražba?

Vyplňte Váš email a my Vás budeme informovať o zmenách a dôležitých termínoch tejto dražby.

Týmto, ako záujemca o dražby realizované Dražobnou spoločnosťou, a.s., Gunduličova 3, 811 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3070/B (ďalej len “Dražobná spoločnosť, a.s.”) udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe, konkrétne meno, priezvisko, telefónne číslo, mailová adresa podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) spoločnosti Dražobná spoločnosť, a.s., a to pre účely databázy záujemcov, poštového, telefonického, a mailového kontaktu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí po dobu 5 rokov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Za týmto účelom budú uvedené osobné údaje poskytnuté i osobám povereným Dražobnou spoločnosťou, a.s. na vykonávanie činností súvisiacich s vymáhaním pohľadávok.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z.

Súhlas so spracovaním osobných údajov