Informácie o dražbách

Pre SVB/správcov

Informácie pre Spoločenstvá vlastníkov alebo správcoch bytových domov sme sa rozhodli zaviesť s ohľadom na množstvo nesprávnych právnych názorov ohľadom postavenia týchto subjektov ako prednostných záložných veriteľov, ktoré im prináleží len v určitom presne stanovenom zákonnom prípade. V zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve…

Pre účastníkov

Výhodné ceny. Možnosť úveru. Stúpajúca popularita dražieb spočíva najmä v atraktivite cien, ktoré sú nižšie ako ceny v realitných kanceláriách, keďže pre koncového zákazníka nie sú zaťažené prehnanými províziami realitných kancelárií. Účastník dražby neplatí dražobníkovi žiadnu sprostredkovateľskú…

Pre navrhovateľov

Účinnosťou zákona č. 526/2002 Z.z. a zákona č. 527/2002 Z.z. sa vytvoril účinný rámec pre realizáciu záložného práva formou dražby ako veľmi účinného a rýchleho nástroja vymáhania Vašich pohľadávok, ale rovnako vytvoril priestor pre dražbu predmetov z pozície navrhovateľa vlastníka. Dražbu možno už v súčasnosti prezentovať ako najúčinnejší…

Pre dlžníkov

Uhraďte svoje dlhy - Predídete dražbe Dražobná spoločnosť, a.s. chápe dražbu odlišne od iných dražobníkov a za hlavný účel dražobného konania nepovažuje vydraženie Vášho majetku, ale uspokojenie veriteľovej pohľadávky vrátane nákladov dražby. Vďaka tomuto prístupu, približne 50 % všetkých návrhov na dražbu končí upustením od dražby z dôvodu…

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto, ako záujemca o dražby realizované Dražobnou spoločnosťou, a.s., Gunduličova 3, 811 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3070/B (ďalej len “Dražobná spoločnosť, a.s.”) udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe, konkrétne meno, priezvisko, telefónne číslo, mailová adresa podľa…

Profil spoločnosti

Dražobná spoločnosť a.s. Dražobná spoločnosť, a.s. bola založená v roku 2002 za jediným účelom organizovania dražieb. Tomuto sme prispôsobili celú našu činnosť ktorá sa zaoberá výlučne realizáciou dobrovoľných dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. V oblasti dobrovoľných dražieb sme popredným subjektom, ktorému sa počas jeho činnosti podarilo získať pre veriteľov už viac ako var valuee=$('.total_count_nr_span').attr('rel');document.write(number_format(valuee,0,'…

Newsletter

Chcem byť pravidelne informovaný o dražbách. Súhlasím so zasielaním noviniek

Kontaktujte nás

Telefón (02) 5949 0111, (02) 5949 0132
E-mail zaujem@drazobnaspolocnost.sk

Na stránkach používame cookies.

Prihlásenie k odberu noviniek

Vyplňte Váš email a označte tie kraje, o ktorých chcete dostávať novinky do Vašej emailovej schránky.Máte záujem o túto dražbu?

Dajte nám Vaše kontaktné informácie a my sa Vám ozveme.

Zadajte prosím meno.
Zadajte prosím telefonický kontakt.

Týmto, ako záujemca o dražby realizované Dražobnou spoločnosťou, a.s., Gunduličova 3, 811 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3070/B (ďalej len “Dražobná spoločnosť, a.s.”) udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe, konkrétne meno, priezvisko, telefónne číslo, mailová adresa podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) spoločnosti Dražobná spoločnosť, a.s., a to pre účely databázy záujemcov, poštového, telefonického, a mailového kontaktu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí po dobu 5 rokov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Za týmto účelom budú uvedené osobné údaje poskytnuté i osobám povereným Dražobnou spoločnosťou, a.s. na vykonávanie činností súvisiacich s vymáhaním pohľadávok.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zaujíma Vás táto dražba?

Vyplňte Váš email a my Vás budeme informovať o zmenách a dôležitých termínoch tejto dražby.

Týmto, ako záujemca o dražby realizované Dražobnou spoločnosťou, a.s., Gunduličova 3, 811 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3070/B (ďalej len “Dražobná spoločnosť, a.s.”) udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe, konkrétne meno, priezvisko, telefónne číslo, mailová adresa podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) spoločnosti Dražobná spoločnosť, a.s., a to pre účely databázy záujemcov, poštového, telefonického, a mailového kontaktu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí po dobu 5 rokov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Za týmto účelom budú uvedené osobné údaje poskytnuté i osobám povereným Dražobnou spoločnosťou, a.s. na vykonávanie činností súvisiacich s vymáhaním pohľadávok.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z.

Súhlas so spracovaním osobných údajov