Dražba skladov a administratívnej budovy spolu s príslušenstvom v Gabčíkove.

Dražba skladov a administratívnej budovy spolu s príslušenstvom v Gabčíkove.

Lokalita

Gabčíkovo, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj

Vyvolávacia cena649 000,00 €
Zábezpeka49 000,00 €
Dátum dražby26.04.2018 09:20 o 7 dní
1. obhliadka05.04.2018 10:30
2. obhliadka16.04.2018 10:30
Miesto dražbyHotel Therma****, Priemyselná 4, Dunajská Streda
Kontakty Telefón0948 917 600
Telefón02/5949 0124

Popis predmetu dražby

Výborná investičná príležitosť! 

Dražobná spoločnosť a.s. realizuje dražbu súboru nehnuteľností - sklladov, administratívnej budovy spolu príslušenstvom a pozemkami, nachádzajúcich sa v GABČÍKOVE, okres Dunajská Streda, evidované na LV č. 4092, a to:

Sklad balených výrobkov súp. č. 3863 na parc. č. 5720:

Sklad pozostáva z dvoch častí. Z pôvodnej časti z č. 1974 - jednopodlažná skladovacia hala bez podpivničenie so sedlovou strechou a z prístavby z č. 2006 - 2007 - jednopodlažná skladovacia hala bez podzemného podlažia s pultovou strechou. ZP 1. nadzemného podlažia je 693,58 m2. 

Sklad obilia súp. č. 4165 na parc. č. 5719/35:

Ide o jednopodlažnú skladovaciu halu bez podpivničenia, pôdorysne rozdelená na dve časti prefabrikátovými železobet. dielcami uloženými na podlahe. Každá čas má vlastný prístup zo štítovej strany haly. Nosný systém haly do výšky 3 m. ZP nadzemného podlažia je o výmere 1 377,51 m2. 

 

Sklad obila súp. č. 4184 na parc. č. 5719/38:

Jedná sa o jednopodlažnú halu bez podpivničenia, pôdorysne tvorí jeden priestor. Nosný systém haly do výšky 3,12 m. ZP nadzemného podlažia je o výmere 859,98 m2. 

 

Administratívna budova súp. č. 4057 na parc. č. 5719/28:

Budova slúži ako vrátnica s administratívnym a sociálnym zázemím do skladovacieho areálu. Objekt pozostáva z jedného nadzemného podlažia s plochou strechou bez podzemného podlažia. Dizpozične pozostáva budova z miestnosti pre vrátnika, z dvoch kancelárskych priestorov, kuchynky, šatne, WC, kúpeľne a kotolne. Objekt je chránený zabezpeč. a kamer. systémom, budova je klimatizovaná. 

 

Bližšie informácie o dražbe získate na tel. čísle 02/59490124 resp. mobile: 0948 917 607.  

 

Iné dražby v tomto kraji

Newsletter

Chcem byť pravidelne informovaný o dražbách. Súhlasím so zasielaním noviniek

Kontaktujte nás

Telefón (02) 5949 0111, (02) 5949 0132
E-mail zaujem@drazobnaspolocnost.sk

Na stránkach používame cookies.

Prihlásenie k odberu noviniek

Vyplňte Váš email a označte tie kraje, o ktorých chcete dostávať novinky do Vašej emailovej schránky.Máte záujem o túto dražbu?

Dajte nám Vaše kontaktné informácie a my sa Vám ozveme.

Zadajte prosím meno.
Zadajte prosím telefonický kontakt.

Týmto, ako záujemca o dražby realizované Dražobnou spoločnosťou, a.s., Gunduličova 3, 811 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3070/B (ďalej len “Dražobná spoločnosť, a.s.”) udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe, konkrétne meno, priezvisko, telefónne číslo, mailová adresa podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) spoločnosti Dražobná spoločnosť, a.s., a to pre účely databázy záujemcov, poštového, telefonického, a mailového kontaktu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí po dobu 5 rokov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Za týmto účelom budú uvedené osobné údaje poskytnuté i osobám povereným Dražobnou spoločnosťou, a.s. na vykonávanie činností súvisiacich s vymáhaním pohľadávok.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zaujíma Vás táto dražba?

Vyplňte Váš email a my Vás budeme informovať o zmenách a dôležitých termínoch tejto dražby.

Týmto, ako záujemca o dražby realizované Dražobnou spoločnosťou, a.s., Gunduličova 3, 811 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3070/B (ďalej len “Dražobná spoločnosť, a.s.”) udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe, konkrétne meno, priezvisko, telefónne číslo, mailová adresa podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) spoločnosti Dražobná spoločnosť, a.s., a to pre účely databázy záujemcov, poštového, telefonického, a mailového kontaktu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí po dobu 5 rokov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Za týmto účelom budú uvedené osobné údaje poskytnuté i osobám povereným Dražobnou spoločnosťou, a.s. na vykonávanie činností súvisiacich s vymáhaním pohľadávok.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z.

Súhlas so spracovaním osobných údajov