Dražba administratívnej budovy s príslušenstvom v Gabčíkove.

Dražba administratívnej budovy s príslušenstvom v Gabčíkove.

Lokalita

Gabčíkovo, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj

Vyvolávacia cena415 000,00 €
Zábezpeka49 000,00 €
Dátum dražby26.04.2018 09:00 o 7 dní
1. obhliadka05.04.2018 10:00
2. obhliadka16.04.2018 10:00
Miesto dražbyHotel Therma****, Priemyselná 4, Dunajská Streda
Kontakty Telefón0948 917 600
Telefón02/5949 0124

Popis predmetu dražby

Výborná investičná príležitosť! 

Dražobná spoločnosť a.s. realizuje dražbu administratívnej budovy s. č. 1725 spolu s vrátnicou, príslušenstvom a pozemkami, nachádzajúcich sa v GABČÍKOVE, okres Dunajská Streda, evidované na LV č. 2358, a to:

Administratívna budova súp. č. 1725 na parc. č. 330/3: 

Jedná sa o budovu s kompletným administratívnym, sociálnym a prevádzkovým zázemím. Objekt pozostáva z dvoch nadzemných podlaží s plochou strechou bez podzemného podlažia. 1 nadzemné podlažie dispozične pozostáva z hlavného vstupu, zádveria, recepcie, kancelárskeho priestoru, fajčiarne, kotolne, serverovne, kuchynky, fitnes miestnosti, miestnosť pre upratovanie, archívu, sociálneho zázemia, chodby, schodiska. Na 2. nadzemnom podlaží je prístupová chodba, kancelárie, zasadacia miestnosť, príručný sklad, WC, kuchynka. Zastavaná pocha 1. NP a 2. NP je 273, 19 m2. Konštrukčná výška oboch podlaží je 3, 45 m.  

 

Vrátnica súp. č. 4158 na parc. č. 330/6:

Jedná sa o drobnú stavbu, ktorá má doplnkovú funkciu k administratívnej budove. Objekt pozostáva z jedného nadzemného podlažia s plochou strechou. Vrátnica dispozične pozostáva z miestnosti pre vrátnika, sociálneho zázemia, príručného skladu zo samostatným vstupom. 

 

Príslušenstvo k nehnuteľnostiam je tvorené oplotením prefabrikovaným, betónovým, studňou, vodovodnou príp., vodomer. šachtou, elek. a plyn. prípojkou, kanalizácia splašková, dažďová, kan. vpuste, odlučovač ropných látok, bet. šachta nad studňou, vodáreň, spev. plochy, záhrad. jazierko, fontána a pod.

 

Bližšie informácie o dražbe získate na tel. čísle 02/59490124 resp. mobile: 0948 917 607.  

Pozícia na mape

Iné dražby v tomto kraji

Newsletter

Chcem byť pravidelne informovaný o dražbách. Súhlasím so zasielaním noviniek

Kontaktujte nás

Telefón (02) 5949 0111, (02) 5949 0132
E-mail zaujem@drazobnaspolocnost.sk

Na stránkach používame cookies.

Prihlásenie k odberu noviniek

Vyplňte Váš email a označte tie kraje, o ktorých chcete dostávať novinky do Vašej emailovej schránky.Máte záujem o túto dražbu?

Dajte nám Vaše kontaktné informácie a my sa Vám ozveme.

Zadajte prosím meno.
Zadajte prosím telefonický kontakt.

Týmto, ako záujemca o dražby realizované Dražobnou spoločnosťou, a.s., Gunduličova 3, 811 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3070/B (ďalej len “Dražobná spoločnosť, a.s.”) udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe, konkrétne meno, priezvisko, telefónne číslo, mailová adresa podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) spoločnosti Dražobná spoločnosť, a.s., a to pre účely databázy záujemcov, poštového, telefonického, a mailového kontaktu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí po dobu 5 rokov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Za týmto účelom budú uvedené osobné údaje poskytnuté i osobám povereným Dražobnou spoločnosťou, a.s. na vykonávanie činností súvisiacich s vymáhaním pohľadávok.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zaujíma Vás táto dražba?

Vyplňte Váš email a my Vás budeme informovať o zmenách a dôležitých termínoch tejto dražby.

Týmto, ako záujemca o dražby realizované Dražobnou spoločnosťou, a.s., Gunduličova 3, 811 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3070/B (ďalej len “Dražobná spoločnosť, a.s.”) udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe, konkrétne meno, priezvisko, telefónne číslo, mailová adresa podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) spoločnosti Dražobná spoločnosť, a.s., a to pre účely databázy záujemcov, poštového, telefonického, a mailového kontaktu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí po dobu 5 rokov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Za týmto účelom budú uvedené osobné údaje poskytnuté i osobám povereným Dražobnou spoločnosťou, a.s. na vykonávanie činností súvisiacich s vymáhaním pohľadávok.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z.

Súhlas so spracovaním osobných údajov