Posledné
vyhľadávania:
Všetko, 0 € -

Dražba budov a stavieb v Moldave nad Bodvou, Rožňavská cesta č. 2.

Dražba  budov a stavieb v Moldave nad Bodvou, Rožňavská cesta č. 2.

Lokalita

Rožňavská cesta č. 2, Moldava nad Bodvou, okres Košice - okolie, Košický kraj

Vyvolávacia cena-
Zábezpeka-
Dátum dražbyZatiaľ neurčený
1. obhliadkaZatiaľ neurčená
2. obhliadkaZatiaľ neurčená
Miesto dražbyZatiaľ neurčené
Kontakty Telefón0948 917 600
Telefón02/5949 0124

Popis predmetu dražby

Hospodárska budova, súp. č. 547 na  parc. C KN  č. 744

Stavba " Hospodárska budova, súp. č. 547  bola vybudovaná na parc. C KN č. 744 " v roku 1962. Budova je dispozične rozdelená na samostatné časti  : kancelárie, sociálne zariadenie., kotolňu a ubytovne mlynárov. Budova je vybudovaná z tehelného muriva, je osadená na rovinatom teréne. Vchod  do objektu je v úrovni terénu.

Sklad, predajňa, súp. č. 1114, na parc. č. C KN č. 747/3

Stavba " Sklad, predajňa, súp. č. 1114, bola vybudovaná na parc. C KN č. 747/3 " v roku 1994. Jedná sa o viac podlažnú stavbu ( 1  podzemné podlažie, 2x nadzemné podlažia a 1 podkrovné podlažie ).  Budova je dispozične rozdelená vertikálne po jednotlivých podlažiach na ucelené priestory : Predajňa so sociálnym zariadením sa nachádza len na 1. nadzemnom podlaží, skladové priestory sú v prevládajúcej výmere na ostatných jednotlivých podlažiach. 

 

Budova mlynu, súp. č. 1178, parc. C KN č. 745/1

Stavba " Budova mlynu, súp. č. 1178, parc. C KN č. 745/14 " v roku 1900. Jedná sa o štvorpodlažnú stavbu ( 4  nadzemné podlažia ).   V budove je umiestnené strojové zariadenie na mletie obilia, na výrobu muky. 

 Mlyn je funkčne na každom podlaží prepojený so stavbou Skladu, predajne, nakoľko v sklade sa nachádza nákladný výťah. Budova je dispozične rozdelená vertikálne po jednotlivých podlažiach na ucelené technologické priestory, vyplývajúce  z technológie mletia muky. Ďalej budova mlyna  je dispozične rozdelená na budovu samotného mlyna a  prístavbou sociálneho zariadenia.

Administratívna budova, súp. č. 1179, na parcele č. 745/3

Stavba " Administratívna budova, súp. č. 1179 ", je vedená podľa LV  č. 1551 na parc. C KN č. 745/1. Budova bola vybudovaná v roku 2000. Jedná sa o jednopodlažnú stavbu (1  nadzemné podlažie ). so zastavanou plochou 99,35 m2, zatriedená je ako budova, pretože pôdorysný rozmer nosných zvislých prvkov vo všetkých smeroch je menší ako 10,0 m.

Budova slúži pre administratívnu prevádzku, kancelárie a pokladne, budova je bez sociálneho zariadenia.Stavba je vybudovaná ako drevostavba. Bola zmontovaná z dvoch priestorových buniek od seba osadených, stredná časť medzi bunkami bola vybudovaná zo stenových montovaných panelov. Budova je osadená na rovinatom teréne. Vchod  do objektu je v úrovni terénu cez vonkajšie vstupné betónové schody.

Sklad obilia, súp. č. 1240, parc. C KN č. 745/7

Stavba " Sklad obilia, súp. č. 1240 " , bol vybudovaný na parc. C KN č. 745/7 v roku 2000. Jedná sa o obilné sila. Budova je dispozične rozdelená na 4 obilné sila. Budova je vybudovaná z kovovej konštrukcie osadenej na podzemnej železobetónovej doske a železobetónových pátkách - výšky 1,20 m. 

Dielňa údržby, bez súp. č., na  parc. C KN  č. 745/5

Stavba " Dielňa údržby, bez súp. č., bola vybudovaná na parc. C KN č. 745/5 " v roku 1970. Jedná sa o jednopodlažnú stavbu ( 1  nadzemné podlažie ).  Budova  a to dielňa údržby. Budova je vybudovaná z tehelného muriva, je osadená na rovinatom teréne. Vchod a vjazd do objektu je v úrovni terénu.

  

Sklad, bez súp. č., na parc. C KN č.  745/4

Stavba " Sklad, bez súp. č.,  bola vybudovaná na parc. C KN č. 754/4" v roku 1962. Jedná sa o dvojpodlažnú stavbu ( 1  nadzemné podlažie  a 1. podzemné podlažie ).  Budova je vybudovaná z tehelného muriva, je osadená na rovinatom teréne. Vchod  do podzemného a nadzemného podlažia je u úrovne terénu provizórnymi schodmi do každého podlažia osobitne. Budova slúži pre skladovanie rôzneho materiálu.

Murovaná Trafostanica, bez súp. č., na  parc. C KN  č. 745/6

Stavba " Murovaná Trafostanica, bez súp. č., bola vybudovaná na parc. C KN č. 745/6 " v roku 1900. Jedná sa o dvojpodlažnú stavbu ( 2  nadzemné podlažia).  Budova  ako trafostanica. Budova je vybudovaná z tehelného muriva, je osadená na rovinatom teréne. Vchod a vjazd do objektu je v úrovni terénu.

V prípade získania ďalších informcáií, neváhajte nás kontaktovať na tel. č. 02/59490131 resp. mobil: 0903 236 164.

 

 

 

  

 

Iné dražby v tomto kraji

Newsletter

Chcem byť pravidelne informovaný o dražbách. Súhlasím so zasielaním noviniek

Kontaktujte nás

Telefón (02) 5949 0111, (02) 5949 0132
E-mail zaujem@drazobnaspolocnost.sk

Na stránkach používame cookies.

Prihlásenie k odberu noviniek

Vyplňte Váš email a označte tie kraje, o ktorých chcete dostávať novinky do Vašej emailovej schránky.Máte záujem o túto dražbu?

Dajte nám Vaše kontaktné informácie a my sa Vám ozveme.

Zadajte prosím meno.
Zadajte prosím telefonický kontakt.

Týmto, ako záujemca o dražby realizované Dražobnou spoločnosťou, a.s., Gunduličova 3, 811 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3070/B (ďalej len “Dražobná spoločnosť, a.s.”) udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe, konkrétne meno, priezvisko, telefónne číslo, mailová adresa podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) spoločnosti Dražobná spoločnosť, a.s., a to pre účely databázy záujemcov, poštového, telefonického, a mailového kontaktu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí po dobu 5 rokov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Za týmto účelom budú uvedené osobné údaje poskytnuté i osobám povereným Dražobnou spoločnosťou, a.s. na vykonávanie činností súvisiacich s vymáhaním pohľadávok.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zaujíma Vás táto dražba?

Vyplňte Váš email a my Vás budeme informovať o zmenách a dôležitých termínoch tejto dražby.

Týmto, ako záujemca o dražby realizované Dražobnou spoločnosťou, a.s., Gunduličova 3, 811 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3070/B (ďalej len “Dražobná spoločnosť, a.s.”) udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe, konkrétne meno, priezvisko, telefónne číslo, mailová adresa podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) spoločnosti Dražobná spoločnosť, a.s., a to pre účely databázy záujemcov, poštového, telefonického, a mailového kontaktu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí po dobu 5 rokov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Za týmto účelom budú uvedené osobné údaje poskytnuté i osobám povereným Dražobnou spoločnosťou, a.s. na vykonávanie činností súvisiacich s vymáhaním pohľadávok.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z.

Súhlas so spracovaním osobných údajov