Dražba priemyselnej haly a skladu v meste Gbely, okr. Skalica.

Dražba priemyselnej haly a skladu v meste Gbely, okr. Skalica.

Lokalita

Naftárska 1413, Gbely, okres Skalica, Trnavský kraj

Vyvolávacia cena-
Zábezpeka-
Dátum dražbyZatiaľ neurčený
1. obhliadkaZatiaľ neurčená
2. obhliadkaZatiaľ neurčená
Miesto dražbyZatiaľ neurčené
Kontakty Telefón0948 917 600
Telefón02/5949 0124

Popis predmetu dražby

Predmetom dražby je priemyselná budova - hala a sklad vysokozdvižných vozíkov. Hala sa dispozične  skladá z dvoch častí. Prvá časť rozdelená na štyri lode, teda výrobné priestory. Prvé dve lode tvoria mostové žeriavy, tretia loď obsahuje regálový zakladač ten zaberá takmer celý priestor, štvrtá loď je sústružňa- slúži na kovoobrábanie. Druhú časť tvorí trojpodlažné administratívno-sociálne zázemie kancelárie, hygienické priestory a pod. Momentálne sú priestory nevyužívané.

Špecifikácia predmetu dražby

Predmetnom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 8554,  Okresným úradom Skalica, Katastrálnym odborom, okres: Skalica, obec: Gbely, k. ú. GBELY, a to:

Pozemky – parcely registra “C“:

·         parcelné číslo: 558/12, výmera 201 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

·         parcelné číslo: 558/14, výmera 6 679 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

·         parcelné číslo: 558/52, výmera 17 894 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

·         parcelné číslo: 558/66, výmera 7 483 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

Stavby:súpisné číslo: 1413, na parcele č. 558/12, druh stavby: Priemyselná budova, popis stavby: budova vysokozdvižných vozíkovsúpisné číslo: bez súp. čísla, na parcele č. 558/14, druh stavby: Priemyselná budova, popis stavby: skladPríslušenstvo, ktoré sa nezapisuje do LV, najmä: prístavok skladu olejov, otvorený sklad, oplotenie areálu, rozvody vodovodu, rozvody kanalizácie, rozvody kanalizácie – šachty, rozvody elektro, rozvody elektro – vonkajšie osvetlenie, rozvody elektro – svietidlá, spevnené plochy betónové, spevnené plochy asfaltové, žeriavy o nosnosti 50 t (1ks) a 12,5 t (1ks) a pod. 

Predmet dražby sa draží v spouvlastníckom podiele: 1/1.

Predmet dražby sa draží tak ako ,,stojí a leží“.

V prípade získanie ďalších informácií nás prosím kontaktujte na tel. č. 02/59490124 resp. mobil: 0948 917 607.

Pozícia na mape

Iné dražby v tomto kraji

Newsletter

Chcem byť pravidelne informovaný o dražbách. Súhlasím so zasielaním noviniek

Kontaktujte nás

Telefón (02) 5949 0111, (02) 5949 0132
E-mail zaujem@drazobnaspolocnost.sk

Na stránkach používame cookies.

Prihlásenie k odberu noviniek

Vyplňte Váš email a označte tie kraje, o ktorých chcete dostávať novinky do Vašej emailovej schránky.Máte záujem o túto dražbu?

Dajte nám Vaše kontaktné informácie a my sa Vám ozveme.

Zadajte prosím meno.
Zadajte prosím telefonický kontakt.

Týmto, ako záujemca o dražby realizované Dražobnou spoločnosťou, a.s., Gunduličova 3, 811 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3070/B (ďalej len “Dražobná spoločnosť, a.s.”) udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe, konkrétne meno, priezvisko, telefónne číslo, mailová adresa podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) spoločnosti Dražobná spoločnosť, a.s., a to pre účely databázy záujemcov, poštového, telefonického, a mailového kontaktu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí po dobu 5 rokov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Za týmto účelom budú uvedené osobné údaje poskytnuté i osobám povereným Dražobnou spoločnosťou, a.s. na vykonávanie činností súvisiacich s vymáhaním pohľadávok.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zaujíma Vás táto dražba?

Vyplňte Váš email a my Vás budeme informovať o zmenách a dôležitých termínoch tejto dražby.

Týmto, ako záujemca o dražby realizované Dražobnou spoločnosťou, a.s., Gunduličova 3, 811 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3070/B (ďalej len “Dražobná spoločnosť, a.s.”) udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe, konkrétne meno, priezvisko, telefónne číslo, mailová adresa podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) spoločnosti Dražobná spoločnosť, a.s., a to pre účely databázy záujemcov, poštového, telefonického, a mailového kontaktu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí po dobu 5 rokov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Za týmto účelom budú uvedené osobné údaje poskytnuté i osobám povereným Dražobnou spoločnosťou, a.s. na vykonávanie činností súvisiacich s vymáhaním pohľadávok.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z.

Súhlas so spracovaním osobných údajov