Pripravujeme opakovanú dražbu poľnohospodársko výrobného areálu v obci Hanušovce nad Topľou

Pripravujeme opakovanú dražbu poľnohospodársko výrobného areálu v obci Hanušovce nad Topľou

Lokalita

Hanušovce nad Topľou, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj

Vyvolávacia cena377 250,00 €
Zábezpeka-
Dátum dražbyZatiaľ neurčený
1. obhliadkaZatiaľ neurčená
2. obhliadkaZatiaľ neurčená
Miesto dražbyZatiaľ neurčené
Kontakty Telefón0948 917 600
Telefón02/5949 0121

Popis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor nehnuteľnosti: Budova, obilný sklad, soc. zariadenie, vrátnica, sklad str. techn., 2 x sklad obilia, sklad - stará PÚO, trafostanica, hangar. sklad spolu s pozemkami o výmere 34.484 m2 nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obce Hanušovce nad Topľou, okres Vranov nad Topľou.

Budova- stará administratívna - sociálna budova je situovaná hneď pri vstupe do areálu po pravej strane, je vybudovaná z tehlového muriva. Jedná sa o jednopodlažnú budovu obdĺžníkového pôdorysu so sedlovou strechou. Budova je nepodpivničená, pôvodne slúžila pre administratívu- kancelárske priestory, kuchyňa, príprava jedál, laboratória, šatne a vážnica s príslušným sociálnym zariadením. V súčastnosti je budova len čiastočne využívaná strážnou službou. Celková zastavaná plocha stavby je 435,36 m2.

Vrátnica- budova je vybudovaná z tehlového muriva, je situovaná hneď pri vstupe po ľavej strane. Jedná sa o jednopodlažnú budovu, nepodpivničenú so sedlovou strechou. Budova pôvodne slúžila pre vrátnicu, šatne a vážnicu s príslušným sociálnym zázemím. V súčastnosti nie je vobec využívaná, je nefunkčná. Celková zastavaná plocha stavby je 82,82 m2.

Soc. zariadenie- nová administratívna- sociálna budova je vybudovaná z tehlového muriva, je situovaná oproti vstupu do areálu cca 190 m od hlavnej brány. Jedná sa o jednopodlažnú budovu s rovnou strechou, nepodpivničenú, slúžiacu pre administratívu- kancelárske priestory, šatne s príslušným sociálnym zázemím v členení pre mužov a ženy. V súčastnosti je budova v plnom rozsahu využívaná. Celkvá zastavaná plocha stavby je 141,33 m2. Okná na budove sú plastové s vákuovám zasklením s vnútornými plastovými žalúziami, dvere sú drevené, plné, osadené do kovovej zárubne. Podlahy v administratívnych priestoroch sú betónové s povrchovou úpravou z plávajúcej drevenej podlahy, v sociálnom zariadení z keremickej dlažby. Sociálne zariadenia sú kompletne vybavené. Vykurovanie je lokálne, elektrickými konvektormi. Ohrev teplej vody je v elektrických bojleroch.

Sklad str. techn.- plechová hala- oceľový skladový hangar je jednopodlažná stavba- jednoloďová hala. Budova je bez strešných svetlíkov a bez mostového žeriavu s celkovou podlahovou plochou 215,61 m2. Hala slúži na skladovanie strojno- technologického zriadenia, je vybudovaná zo skeletovej kovovej konštrukcie. V súčastnosti je voľná a sú v nej zvieratá.

Sklad obil.- sklad vstupných surovín- jedná sa o jednopodlažnú stavbu, jednoloďovú halu bez strešných svetlíkov a bez mostového žeriavu s celkovou podlahovou plochou 797,50 m2. Hala slúži na skladovanie vstupných zásob (orechov) pre hlavnú výrobnú prevádzku na ďalšie spracovanie. Hala je vybudovaná ako murovaná stavba zo zastrešním s oceľovými priehradovými väzníkmi.

Sklad obil.- sklad vstupných surovín- jedná sa o jednopodlažnú stavbu, jednoloďovú halu bez strešných svetlíkov a bez mostového žeriavu s celkovou podlahovou plochou 797,50 m2. Hala slúži na skladovanie vstupných zásob (orechov) pre hlavnú výrobnú prevádzku na ďalšie spracovanie. Hala je vybudovaná ako murovaná stavba zo zastrešním s oceľovými priehradovými väzníkmi.

Hangar- hlavná výrobná hala s technológiou spracovania orechov- jedná sa o jednopodlažnú budovu- jednoloďovú halu bez strešných svetlíkov a bez mostového žeriavu s celkovou zastavanou plochov 698,53 m2. Hala slúži na skladovanie vstupných zásob ( orechov) pre hlavnú výrobnú prevádzku, naďalšie spracovanie. Hala je vybudovaná ako murovaná stavba so zastrešením s oceľovými priehradovými väzníkmi. Satvba bola vybudovaná na mieste starej pôvodnej stavby, ktorá bola v plnom rozsahu zbúraná a na ploche pôvodnej stavby bola vybudovaná v plnom rozsahu nová stavba.

Sklad- stará PÚO- sklad hotových produktov je jednopodlažná budova, konštrukčne riešená ako dvojtrakt. Budova je bez strešných svetlíkov a bez mostového žeriavu s celkovou zastavanou plochov 698,53 m2. Budova slúži ako sklad hotových výrobkov. Budova je vybudovaná ako monolitická betónová s obvodovým murovaným plášťom a so zastrešením s oceľovými priehradovými väzníkmi. Satvba bola vybudovaná na mieste starej pôvodnej stavby, ktorá bola v plnom rozsahu zbúraná a na ploche pôvodnej stavby bola vybudovaná v plnom rozsahu nová stavba.

Obilný skald- silo obilia je budova vybudovaná z tehlového muriva, situovaná v zadnej časti areálu. Jedná sa o jedenásť podlažnú budovu ( 1 podzemné podlažie, 9 nadtemných podlaží a 1 podkrovné podlažie) s valbovou strechou. Budova pôvodne slúžila pre skladovanie obilia. V súčastnosti nie je využívaná. Celková zastavaná plocha stavby je 503,03 m2.

Bližšie informácie Vám poskytneme na tel č. 02/59490121.

Iné dražby v tomto kraji

Newsletter

Chcem byť pravidelne informovaný o dražbách. Súhlasím so zasielaním noviniek

Kontaktujte nás

Telefón (02) 5949 0111, (02) 5949 0132
E-mail zaujem@drazobnaspolocnost.sk

Na stránkach používame cookies.

Prihlásenie k odberu noviniek

Vyplňte Váš email a označte tie kraje, o ktorých chcete dostávať novinky do Vašej emailovej schránky.Máte záujem o túto dražbu?

Dajte nám Vaše kontaktné informácie a my sa Vám ozveme.

Zadajte prosím meno.
Zadajte prosím telefonický kontakt.

Týmto, ako záujemca o dražby realizované Dražobnou spoločnosťou, a.s., Gunduličova 3, 811 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3070/B (ďalej len “Dražobná spoločnosť, a.s.”) udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe, konkrétne meno, priezvisko, telefónne číslo, mailová adresa podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) spoločnosti Dražobná spoločnosť, a.s., a to pre účely databázy záujemcov, poštového, telefonického, a mailového kontaktu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí po dobu 5 rokov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Za týmto účelom budú uvedené osobné údaje poskytnuté i osobám povereným Dražobnou spoločnosťou, a.s. na vykonávanie činností súvisiacich s vymáhaním pohľadávok.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zaujíma Vás táto dražba?

Vyplňte Váš email a my Vás budeme informovať o zmenách a dôležitých termínoch tejto dražby.

Týmto, ako záujemca o dražby realizované Dražobnou spoločnosťou, a.s., Gunduličova 3, 811 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3070/B (ďalej len “Dražobná spoločnosť, a.s.”) udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe, konkrétne meno, priezvisko, telefónne číslo, mailová adresa podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) spoločnosti Dražobná spoločnosť, a.s., a to pre účely databázy záujemcov, poštového, telefonického, a mailového kontaktu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí po dobu 5 rokov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Za týmto účelom budú uvedené osobné údaje poskytnuté i osobám povereným Dražobnou spoločnosťou, a.s. na vykonávanie činností súvisiacich s vymáhaním pohľadávok.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z.

Súhlas so spracovaním osobných údajov