Pripravujeme opakovanú dražbu poľnohospodárskych budov v obci Bajč.

Pripravujeme opakovanú dražbu poľnohospodárskych budov v obci Bajč.

Lokalita

Bajč, okres Komárno, Nitriansky kraj

Vyvolávacia cena68 500,00 €
Zábezpeka10 000,00 €
Dátum dražby27.03.2018 10:30 o 5 dní
1. obhliadka05.03.2018 09:00
2. obhliadka19.03.2018 09:00
Miesto dražbyJUDr. Anna Nagyova - Notársky úrad, Kukučínova 8, Nové Zámky
Kontakty Telefón0948 917 600
Telefón02/5949 0121

Popis predmetu dražby

 


Predmetom dražby je sklad obilia, výrobňa krmiva a sklad slamy v obci Bajč, spolu s pozemkami o výmere 3.073 m2 a príslušenstvom.

 

Sklad obilia sa nachádza v zastavanom území obce Bajč na pozemku s katastrálneho územia Bajč. Je situovaný v bývalom areáli Štátneho majetku Bajč.

Jedná sa o samostatne stojacu prízemnú, nepodpivničenú stavbu halového typu so sedlovou strechou. Prístup k nehnuteľnosti je priamo z verejnej asfaltovej komunikácie. Stavba je nevykurovaná.

 

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:

Prízemie: Sklad obilia sa dispozične člení na vlastný sklad so vstavbou skladu

a prístavbu pozostávajúcu z chodby, skladu a elektrickej rozvodne.

VEK STAVBY A JEHO TECHNICKÝ STAV:

Dátum začatia užívania stavby skladu obilia od roku 1986.

Celkovú živostnosť stavby skladu obilia má 60 rokov.

 

Vodorovné nosné konštrukcie – v sklade nie je vytvorený strop; Strecha – strecha je sedlová, konštrukcia krovu je vyhotovená z oceľových

priehradových väzníkov. Strešná krytina je z oceľového profilovaného plechu; výplne otvorov – dvere sú hladké plné. Vráta sú plechové dvojkrídlové. Sklad je vetraný núteným systémom prostredníctvom ventilátorov; podlahy – podlaha haly je z cementového poteru vystuženého kari sieťou.

Vnútorné rozvody elektroinštalácia – v sklade je zrealizovaný svetelný a motorický rozvod elektrického prúdu. Na hale je inštalovaný bleskozvod. Sklad je

zabezpečený signalizačným zariadením.

 

Priemerná zastavaná plocha 1987,96 m2

Priemerná výška podlaží 4,15 m

 

Výrobňa krmiva (stolárska dielňa)

Ohodnocovaná výrobňa krmiva sa nachádza v zastavanom území obce Bajč na pozemku katastrálneho územia Bajč. Je situovaná

v bývalom areáli Štátneho majetku Bajč.Jedná sa o samostatne stojacu, pôvodne jednopodlažnú stavbu halového typu obdĺžnikového pôdorysného tvaru, vybudovanú pre poľnohospodárske účely ako výrobňa krmiva. V roku 2009 bola výrobňa krmiva zrekonštruovaná a prestavaná na

stolársku dielňu (v časti s dvomi nadzemnými podlažiami). Prístup k nehnuteľnosti je cez cudzí pozemok parc.č. 233/52, ku ktorému nie je

zriadené vecné bremeno práva prechodu. Hala je napojená na elektrický rozvod a na rozvody vody a kanalizácie. Voda je čerpaná z vlastnej narážanej studne. Kanalizáca je vyústená do vlastnej žumpy. Stavba je vykurovaná elektrickým kotlom.

 

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:

Prízemie: Na prízemí sa nachádza stolárska dielňa, lakovňa, sociálne zázemie

pozostávajúce z chodby, kuchynsky, umyvárky, WC a sprchy.

Poschodie: v stolárskej dielni je vyhotovené čiastočne druhé nadzemné podlažie

(II.NP) a to dve miestnosti - kancelária (je vytvorená nad kanceláriou

prízemia) a sklad (vytvorený nad sociálnym zázemím). Prístup do kancelárie je

cez oceľové schody z miestnosti lakovne. Prístup do skladu je oceľovými schodmi

priamo zo stolárskej dielne..

VEK STAVBY A JEHO TECHNICKÝ STAV:

Doklady o veku skladu obilia sa nezachovali. Vek stavby je stanovený na základe dokladu „Čestné vyhlásenie“ vlastníka nehnuteľnosti, v ktorom je uvedený dátum začatia užívania stavby výrobne krmiva od roku 1986.

Celkovú životnosť stavby má 60 rokov.

Podlahy – podlaha dielne je z cementového poteru s protiprašným náterom. V sociálno-hygienických miestnostiach je keramická dlažba. Vnútorné rozvody. Vodovod – v stolárskej dielni je inštalovaný centrálny rozvod studenej a teplej úžitkovej vody z plastového potrubia. Príprava TÚV je zabezpečená elektrickým bojlerom o objeme 50L inštalovaným v umyvárke. Kanalizácia – kanalizácia zo sociálnych zariadení je vybudovaná z PVC potrubia a je zaústená do izolovanej žumpy. Elektroinštalácia – v stolárskej dielni je zrealizovaný svetelný a motorický rozvod elektrického prúdu, s automatickým istením. Na objekte je inštalovaný bleskozvod. Vykurovanie – vykurovanie je zabezpečené centrálne, elektrickým kotlom

situovaným na chodbe. Rozvody ÚK sú z medených rúr, vykurovacie telesá tvoria oceľové doskové radiátory.

 

Priemerná zastavaná plocha 203,95 m2

Priemerná výška podlaží 7,62 m

 

Sklad slamy sa nachádza v zastavanom území obce Bajč na pozemku s parcelným číslom 23/35 katastrálneho územia Bajč. Je situovaný v bývalom

areáli Štátneho majetku Bajč. Jedná sa o samostatne stojacu prízemnú, nepodpivničenú stavbu halového typu obdĺžnikového pôdorysu so sedlovou strechou, vybudovaná pre poľnohospodárske účely na skladovanie a sušenie slamy. Prístup k nehnuteľnosti je cez cudzí pozemok parc.č. 233/52, ku ktorému nie je zriadené vecné bremeno práva prechodu. V čase miestnej obhliadky stavba bola napojená na elektrický rozvod. Stavba je nevykurovaná.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:

Prízemie: Objekt tvorí jediný priestor - sklad slamy.

VEK STAVBY A JEHO TECHNICKÝ STAV:

Doklady o veku skladu obilia sa nezachovali. Vek stavby je stanovený na základe dokladu „Čestné vyhlásenie“ vlastníka nehnuteľnosti, v ktorom je uvedený dátum začatia užívania stavby skladu slamy od roku 1986.

Celkovú živostnosť stavby má 60 rokov.

Podlahy – podlaha haly je z cementového poteru.

Vnútorné rozvody

elektroinštalácia – v sklade je zrealizovaný svetelný a motorický rozvod

elektrického prúdu. Na hale je inštalovaný bleskozvod. Sklad je

zabezpečený signalizačným zariadením.

 

Priemerná zastavaná plocha 446,09 m2

Priemerná výška podlaží 4,60 m

 

Prístrešok je situovaný pri zadnom vstupe do výrobne krmiva (stolárskej dielne)na. Jedná sa o jednoduchú, jednopodlažnú stavbu bez podpivničenia

o pôdorysných rozmeroch 5,00 x 4,5m. Doklady o veku prístrešku sa nezachovali. Rok začatia užívania prístrešku je stanovený na základe vyjadrenia vlastníka nehnuteľnosti od roku 2010. Predpokladanú životnosť prístrešku stanovujem na základe technického stavu

a použitých materiálov odborným odhadom 30 rokov.

 

Priemerná zastavaná plocha 22,5 m2

 

 

 

Bližšie informácie na tel.č. 02/59490121


 

Iné dražby v tomto kraji

Newsletter

Chcem byť pravidelne informovaný o dražbách. Súhlasím so zasielaním noviniek

Kontaktujte nás

Telefón (02) 5949 0111, (02) 5949 0132
E-mail zaujem@drazobnaspolocnost.sk

Na stránkach používame cookies.

Prihlásenie k odberu noviniek

Vyplňte Váš email a označte tie kraje, o ktorých chcete dostávať novinky do Vašej emailovej schránky.Máte záujem o túto dražbu?

Dajte nám Vaše kontaktné informácie a my sa Vám ozveme.

Zadajte prosím meno.
Zadajte prosím telefonický kontakt.

Týmto, ako záujemca o dražby realizované Dražobnou spoločnosťou, a.s., Gunduličova 3, 811 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3070/B (ďalej len “Dražobná spoločnosť, a.s.”) udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe, konkrétne meno, priezvisko, telefónne číslo, mailová adresa podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) spoločnosti Dražobná spoločnosť, a.s., a to pre účely databázy záujemcov, poštového, telefonického, a mailového kontaktu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí po dobu 5 rokov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Za týmto účelom budú uvedené osobné údaje poskytnuté i osobám povereným Dražobnou spoločnosťou, a.s. na vykonávanie činností súvisiacich s vymáhaním pohľadávok.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zaujíma Vás táto dražba?

Vyplňte Váš email a my Vás budeme informovať o zmenách a dôležitých termínoch tejto dražby.

Týmto, ako záujemca o dražby realizované Dražobnou spoločnosťou, a.s., Gunduličova 3, 811 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3070/B (ďalej len “Dražobná spoločnosť, a.s.”) udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe, konkrétne meno, priezvisko, telefónne číslo, mailová adresa podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) spoločnosti Dražobná spoločnosť, a.s., a to pre účely databázy záujemcov, poštového, telefonického, a mailového kontaktu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí po dobu 5 rokov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Za týmto účelom budú uvedené osobné údaje poskytnuté i osobám povereným Dražobnou spoločnosťou, a.s. na vykonávanie činností súvisiacich s vymáhaním pohľadávok.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z.

Súhlas so spracovaním osobných údajov