Dražba rodinného domu v obci Kostolné

Dražba rodinného domu v obci Kostolné

Lokalita

Kostolné, Kostolné, okres Myjava, Trenčiansky kraj

Vyvolávacia cena58 000,00 €
Zábezpeka10 000,00 €
Dátum dražby09.04.2018 14:20 o 18 dní
1. obhliadka22.03.2018 11:00 zajtra
2. obhliadka05.04.2018 11:00 o 14 dní
Miesto dražbyGRAND Hotel Trenčín, Palackého 3477, Trenčín
Kontakty Telefón0948 917 600
Telefón02/5949 0117

Popis predmetu dražby

Rodinný dom so súp. č.101 na parc. č. 243/2 s vytvoreným prízemím ako i s nadstavbou podkrovia, samostatne užívaný ako jeden celok. Prízemie je rozčlenené na pôvodnú a prístavbovú časť. Časť schodišťa s halou je vedené ako prístavba, zádverie s WC vstupná časť zádveria v čele stavby. Stavebnotechnický popis: Prízemie dispozične pozostáva z predsiene, samostatného WC, kuchyne, kúpeľne, predajne a zádveria patriaceho k predajni. Nadstavba podkrovie dispozične pozostáva zo schodišťa s galériou a dvoch izieb.  Údržba stavby je mierne zanedbaná, dom má odpojenú elektrinu i plyn, v podkroví otváranie okien je problémové. Nadstavba podkrovia bola urobená v roku 2009. Vek pôvodnej stavby je určeným potvrdením vydaným obecným úradom v Kostolnom pod zo dňa 7.12.2007, kde sa spája vek začatia užívania predmetnej stavby RD s rokom 1949. Vek pôvodnej stavby je k roku vypracovania zn. posudku 71 rokov. Životnosť stavby vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie a technický stav znalec určil na 100 rokov.

Rodinný dom so súp. č. 101 na parc. č. 243/3, 243/4 s vytvoreným prízemím ako i s nadstavbou podkrovia samostatne užívaná ako jeden celok. Prízemie je rozčlenené na pôvodnú ako i prístavbovú časť. Stavba garáže s kuchyňou sú z roku 1968 realizovaná ako prístavba ako i vstupná časť zádveria z roku 2007. Pôvodná stavba je však z roku 1949 ktorej vek je 71 rokov, vek prístavby č. 1 je 50 rokov, vek prístavby č.2 je 11 rokov. Stavebnotechnický popis: Prízemie dispozične pozostáva z garáže s využitím, ako čierna kuchyňa, kuchyne, špajze, obývacej izby so schodišťom, spojovacej chodby a kúpeľne. Nadstavba podkrovie dispozične pozostáva z jedného obytného priestoru, šatníka a práčovne s WC. Údržba stavby je primeraná veku a kvalite vyhotovenia predmetnej stavby. Počas životnosti stavba prešla rekonštrukciou v prízemí ako i s realizovanou nadstavbou podkrovia. Vek prístavieb je určený odhadom ako i v neposlednej miere podľa vyjadrenia spoluvlastníkov nehnuteľnosti ako i z údajov čerpaných z poskytnutého znaleckého posudku.

Jedná sa o dražbu rodinného domu so súp. č. 101 na parc. č. 243/2, 243/3, 243/4 tak je tomu prispôsobený aj opis predmetu dražby. Bližšie informácie sú uvedené v Znaleckom posudku.

Pozícia na mape

Iné dražby v tomto kraji

Newsletter

Chcem byť pravidelne informovaný o dražbách. Súhlasím so zasielaním noviniek

Kontaktujte nás

Telefón (02) 5949 0111, (02) 5949 0132
E-mail zaujem@drazobnaspolocnost.sk

Na stránkach používame cookies.

Prihlásenie k odberu noviniek

Vyplňte Váš email a označte tie kraje, o ktorých chcete dostávať novinky do Vašej emailovej schránky.Máte záujem o túto dražbu?

Dajte nám Vaše kontaktné informácie a my sa Vám ozveme.

Zadajte prosím meno.
Zadajte prosím telefonický kontakt.

Týmto, ako záujemca o dražby realizované Dražobnou spoločnosťou, a.s., Gunduličova 3, 811 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3070/B (ďalej len “Dražobná spoločnosť, a.s.”) udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe, konkrétne meno, priezvisko, telefónne číslo, mailová adresa podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) spoločnosti Dražobná spoločnosť, a.s., a to pre účely databázy záujemcov, poštového, telefonického, a mailového kontaktu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí po dobu 5 rokov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Za týmto účelom budú uvedené osobné údaje poskytnuté i osobám povereným Dražobnou spoločnosťou, a.s. na vykonávanie činností súvisiacich s vymáhaním pohľadávok.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zaujíma Vás táto dražba?

Vyplňte Váš email a my Vás budeme informovať o zmenách a dôležitých termínoch tejto dražby.

Týmto, ako záujemca o dražby realizované Dražobnou spoločnosťou, a.s., Gunduličova 3, 811 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3070/B (ďalej len “Dražobná spoločnosť, a.s.”) udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe, konkrétne meno, priezvisko, telefónne číslo, mailová adresa podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) spoločnosti Dražobná spoločnosť, a.s., a to pre účely databázy záujemcov, poštového, telefonického, a mailového kontaktu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí po dobu 5 rokov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Za týmto účelom budú uvedené osobné údaje poskytnuté i osobám povereným Dražobnou spoločnosťou, a.s. na vykonávanie činností súvisiacich s vymáhaním pohľadávok.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z.

Súhlas so spracovaním osobných údajov