Opakovaná dražba prevádzkového areálu na Kálnickej ceste 8 v Leviciach

Opakovaná dražba prevádzkového areálu na Kálnickej ceste 8 v Leviciach

Lokalita

Kálnická cesta 8, Levice, okres Levice, Nitriansky kraj

Vyvolávacia cena500 000,00 €
Zábezpeka25 000,00 €
Dátum dražby29.05.2018 08:30 o 6 dní
1. obhliadka11.05.2018 12:00
2. obhliadka22.05.2018 12:00
Miesto dražbyCK Junior, A. Sládkoviča 2, Levice
Kontakty Telefón0948 917 600
Telefón02/5949 0121

Popis predmetu dražby

Predmetom dražby je administratívna budova, dielne + garáže, trafostanica, sklad č.3, sklad č.4, sklad č.5, závodná kuchyňa + garáže, sklad PHM, výrobná hala, nákupná hala, socálna budova, prevádzková budova + laboratórium, vodáreň so studňou, vrátnica  spolu s pozemkami o výmere 25.109 m2 a príslušenstvom.

Vodáreň so studňou na je postavená v centrálnej časti areálu, na rovinatom pozemku Kálnickej ulici v Leviciach, v okrajovej časti mesta v území so zmiešanou funkciou, v okolí sú prevažne priemyselné objekty. Vodáreň slúži na zásobovanie areálu vodou.

 

Stavba je samostatne stojaca, má jedno podzemné podlažie. Dispozične pozostáva z jednej miestnosti, kde sa nachádza zdroj vody a technologické zariadenia a zo zádveria so schodiskom. 

Začiatok užívania stavby je v r.1933, stavba počas životnosti prešla nevyhnutnou údržbou, životnosť stavby je  100 rokov.

 

Sklad č.3 je postavená v juhovýchodnej časti areálu, na rovinatom pozemku na Kálnickej ulici v Leviciach, v okrajovej časti mesta v území so zmiešanou funkciou, v okolí sú prevažne priemyselné objekty.

 

Sklad č.3 má dve nadzemné podlažia. Konštrukčný systém tvorí dvojtrakt. Prístup na 2. nadzemné podlažie je cez susedné budovy.

 


Priemerná zastavaná plocha 1324,62 m2

Priemerná výška podlaží 3,60 m


 

Povrchy podláh sú betónové, na chodbe je terazzová dlažba. Povrchové úpravy vnútorných stien tvorí vápennocementová omietka. Okná sú drevené dvojité. Vráta sú oceľové otváravé. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Objekt je chránený bleskozvodom.

 

Začiatok užívania stavby v r.1955, stavba je zo zanedbanou údržbou, životnosť stavby je 80 rokov.

 

Prevádzková budova + laboratórium je postavená v južnej časti areálu, na rovinatom pozemku na Kálnickej ulici v Leviciach, v okrajovej časti mesta v území so zmiešanou funkciou, v okolí sú prevažne priemyselné objekty.

 

Budova bola využívaná ako sociálna budova zo šatňami a zázemím. Budova  je bez podzemného podlažia, má dve nadzemné podlažia s plochou strechou.

 


Priemerná zastavaná plocha 209,00 m2

Priemerná výška podlaží  3,60 m


 

Povrchy podláh sú podľa účelu použitia, vo vstupnom priestore a schodisku je dlažba z umelého kameňa, keramická dlažba na sociálnych zariadeniach, v šatniach je PVC. Povrchové úpravy stien tvorí vápennocementová omietka. Vnútorné dvere sú dyhované plné. Okná sú drevené zdvojené. Vo WC sú kombi misy a pisoáre, v predsienkach WC sú keramické umývadlá s pákovými batériami. Keramické obklady v sociálnych zariadeniach a sprchách. Vykurovanie a dodávka TÚV je centrálne, vykurovacie telesá sú oceľové rebrové radiátory. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Objekt je odkanalizovaný do kanalizácie, je napojený areálový rozvod vody. 

 

Začiatok užívania stavby je v r.1992, stavba je zo zanedbanou údržbou, životnosť stavby je 80 rokov.

 

Sociálna budova je postavená v južnej časti areálu, na rovinatom pozemku na Kálnickej ulici v Leviciach, v okrajovej časti mesta v území so zmiešanou funkciou, v okolí sú prevažne priemyselné objekty.

 

 Budova má jedno nadzemné podlažie, je napojená na nákupnú halu. V budove je laboratórium, kancelárie zo sociálnym zázemím.

 


Priemerná zastavaná plocha 193,16 m2

Priemerná výška podlaží 3,60 m

 


 PVC. Povrchové úpravy stien tvorí vápennocementová omietka. Vnútorné dvere sú dyhované plné. Okná sú drevené zdvojené. Keramické obklady v sociálnych priestoroch a priestoroch laboratória. Vykurovanie a dodávka TÚV je centrálne, vykurovacie telesá sú oceľové rebrové radiátory. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Objekt je odkanalizovaný do kanalizácie, je napojený areálový rozvod vody. 

 

Začiatok užívania stavby je v r.1980, stavba je zo zanedbanou údržbou, životnosť stavby je 80 rokov.

 

Nákupná hala je postavená v juzápadnej časti areálu, na rovinatom pozemku na Kálnickej ulici v Leviciach, v okrajovej časti mesta v území so zmiešanou funkciou, v okolí sú prevažne priemyselné objekty. 

 

Podlahy sú betónové liate. Okná sú oceľové zdvojené. Vráta sú oceľové otváravé. Elektroinštalácia je svetelná i motorická. Objekt je zabezpečený požiarnou signalizáciou a je chránený beskozvodom.

 


Priemerná zastavaná plocha 841,43 m2

Priemerná výška podlaží 3,90 m


 

Začiatok užívania stavbyje v r.1982, životnosť stavby je 80 rokov.

 

Výrobná hala je postavená v juzápadnej časti areálu, na rovinatom pozemku na Kálnickej ulici v Leviciach, v okrajovej časti mesta v území so zmiešanou funkciou, v okolí sú prevažne priemyselné objekty. 

 


Priemerná zastavaná plocha 4528,80 m2

Priemerná výška podlaží 8,19 m

 


 Podlaha je z terazzovej dlažby. Vonkajšia omietka je vápennocementová hladená, vnútorné omietky sú hladené. Okná sú oceľové zdvojené. Vráta  a dvere sú oceľové otváravé. Elektroinštalácia je svetelná i motorická. Vykurovanie je z centrálneho zdroja. V objekte je rozvod studenej, teplej, požiarnej, pary. Objekt je zabezpečený požiarnou signalizáciou a je chránený bleskozvodom.

 

Začiatok užívania stavby je v r.1970, životnosť stavby je 80 rokov.

 

Budova kuchyňe + garáže je postavená v centrálnej časti areálu, na rovinatom pozemku na Kálnickej ulici v Leviciach, v okrajovej časti mesta v území so zmiešanou funkciou, v okolí sú prevažne priemyselné objekty.

 

Budova je samostatne stojaca. Pozostáva z dvoch častí - zo závodnej kuchyne s jedálňou a zázemím a z časti, kde sú garáže. Budova  je bez podzemného podlažia, má jedno nadzemné podlažie s plochou strechou.

 


Priemerná zastavaná plocha 764,70 m2

Priemerná výška podlaží 3,95 m


 

PVC, v garáži je podlaha betónová. Povrchové úpravy stien tvorí vápennocementová omietka. Vnútorné dvere sú dyhované plné, alebo čiastočne presklené, garážové vráta sú plechové otváravé. Okná sú drevené zdvojené. Keramické obklady v sociálnych zariadeniach a v kuchyni. Vykurovanie je centrálne, vykurovacie telesá sú oceľové rebrové radiátory. Zdrojom teplej vody je plynový ohrievač a v kuchyni sú dva zásobníkové ohrievače. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. V objekte je rozvod vody, kanalizácie, plynu. Sociálne priestory tvoria WC pre mužov, WC pre ženy. Kuchyňa je vybavená varnými jednotkami, elektrickými rúrami, odsávačom pár, ventilátorom.

 

Začiatok užívania stavby je v r.1936, na základe údržby je životnosť stavby 100 rokov.

.

 

Stavba skladu č.4 susedí je s južnej strany prepojený spojovacou chodbou z výrobnou halou a na západnej hale prepojený so skladom č.5. Zásobovanie skladu je z východnej strany zásobovacou rampou. 

Sklad č.4je jednoloďová stavba, má jedno nadzemné podlažie. 

 


Priemerná zastavaná plocha 1126,91 m2

Priemerná výška podlaží 7,20 m


 

Povrchy podláh sú z liateho betónu. Okná sú oceľové jednoduché. Vráta sú oceľové otváravé. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Objekt je chránený bleskozvodom.

 

Začiatok užívania stavby je v r.1972, životnosť stavby je 80 rokov.

 

Sklad č.5 je postavený v severovýchodnej časti areálu, na rovinatom pozemku na Kálnickej ulici v Leviciach, v okrajovej časti mesta v území so zmiešanou funkciou, v okolí sú prevažne priemyselné objekty.

 

 


Priemerná zastavaná plocha 1126,91 m2

Priemerná výška podlaží 7,20 m


 

Povrchy podláh sú z liateho betónu. Okná sú oceľové jednoduché. Vráta sú oceľové otváravé. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Objekt je chránený bleskozvodom. Stavba je z uličnej strany poškodená, vyžaduje opravu.

 

Začiatok užívania stavby je v r.1977, životnosť stavby je 80 rokov.

 

Trafostanica je postavená v juhovýchodnej časti areálu, na rovinatom pozemku na Kálnickej ulici v Leviciach, v okrajovej časti mesta v území so zmiešanou funkciou, v okolí sú prevažne priemyselné objekty.

 


Priemerná zastavaná plocha 146,18 m2

Priemerná výška podlaží 5,90 m


 

Budova má jedno nadzemné podlažie, pozostáva zo štyroch miestností, ktoré majú samostatné vstupy. Budova zo západnej strany susedí so stavbou  dielne +garáže.

 


Priemerná zastavaná plocha 707,50 m2

Priemerná výška podlaží 3,45 m

 


Povrchy podláh sú betónové. Povrchové úpravy stien tvorí vápennocementová omietka. Vonkajšie vráta sú plechové. Okná sú drevené zdvojené. Keramické obklady v sociálnych priestoroch a priestoroch laboratória. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Objekt je chránený bleskozvodom. Technické vybavenie trafostanice vo výpočte neuvažujem. 

 

Trafostanica je využívaná na dodávku energie aj inými odberateľmi vrámci areálu. Začiatok užívania stavby je v r.1988, životnosť stavby je 80 rokov.

 

Dielne + garáže sú postavené v juhovýchodnej časti areálu, na rovinatom pozemku na Kálnickej ulici v Leviciach, v okrajovej časti mesta v území so zmiešanou funkciou, v okolí sú prevažne priemyselné objekty.

 

Budova má jedno nadzemné podlažie, pozostáva z garáže pre nákladné automobily, jednej garáže s montážnou jamou, dve garáže pre osobné automobily, z elektrodielne, zámočníckej a stolárskej dielne, sociálne zariadenie. 

 

Povrchy podláh sú betónové. Povrchové úpravy stien tvorí vápennocementová omietka, v sociálnom zariadení je keramický obklad. Vonkajšie vráta sú plechové. Dvere sú plné. Okná sú drevené zdvojené. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Vykurovanie je z centrálneho zdroja. Objekt je chránený bleskozvodom.

 

Začiatok užívania stavby je v r.1994, životnosť stavby je 80 rokov.

 

Administratívna budova  je postavená v severnej časti areálu, na rovinatom pozemku na Kálnickej ulici v Leviciach, v okrajovej časti mesta v území so zmiešanou funkciou, v okolí sú prevažne priemyselné objekty.

 

 Budova má jedno podzemné podlažie a tri nadzemné podlažia. V podzemnom podlaží sú pivničné a skladové priestory. Na prvom nadzemnom podlaží je zo severnej strane hlavný vstup cez zádverie, z južnej strany vedľajší vstupu, vstupná hala, chodby, schodisko, kancelária a sociálne miestnosti - WC a umyvárne pre mužov a ženy. Vstupy do budov sú chránené prekrytým závetrím. Na 2. a 3. nadzemnom podlaží sú kancelárie, archív, schodisko, chodby a sociálne miestnosti. Strecha je prístupná cez schodiskovú šachtu.

 


Priemerná zastavaná plocha 250,61 m2

Priemerná výška podlaží 3,28 m


 

PVC, v sociálnych zariadeniach je PVC . Povrchové úpravy stien tvorí vápennocementová omietka, v sociálnych zariadeniach je keramický obklad, v niektorých kancelárskych priestoroch je drevený obklad. Dvere sú drevené rámové v drevených zárubniach. Okná sú čiastočne plastové s izolačným dvojsklom, čiastočne drevené zdvojené. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. V objekte sú rozvody kanalizácie, vody, plynu. Vykurovanie je z centrálneho zdroja, vykurovacie telesá oceľové radiátory- nefunkčné. Objekt je čiastočne vykurovaný lokálne plynovými kachľami-gamatkami, funkčné 3 ks. V sociálnych zariadenia a WC sú kombi misy, pisoárové misy, keramické umývadlá.  Objekt je chránený bleskozvodom. 

 

Začiatok užívania stavby je v r.1934, stavba bola počas životnosti obnovovaná.

 

Sociálna budova (prístavba k výrobnej hale) postavená ako sociálna časť výrobnej haly je postavená v juhovýchodnej časti areálu, na rovinatom pozemku na Kálnickej ulici v Leviciach, v okrajovej časti mesta v území so zmiešanou funkciou, v okolí sú prevažne priemyselné objekty.

 

 Budova má jedno nadzemné podlažie, je napojená na výrobnú halu. Budova dispozične pozostáva z chodby, čatní a sociálnych zariadení.

 


Priemerná zastavaná plocha 505,68 m2

Priemerná výška podlaží 3,90 m

 


V objekte nie je schodisko. Povrchy podláh sú prevažne z terazzovej dlažby. Povrchové úpravy stien tvorí vápennocementová omietka, v sociálnych zariadeniach sú keramické obklady. Vnútorné dvere sú dyhované plné. Okná sú drevené zdvojené. Keramické obklady v sociálnych priestoroch a priestoroch laboratória. Vykurovanie a dodávka TÚV je centrálne, vykurovacie telesá sú oceľové rebrové radiátory. Elektroinštalácia je svetelná. Objekt je odkanalizovaný do kanalizácie, je napojený areálový rozvod vody. 

 

Začiatok užívania stavby je v r.1970, stavba je zo zanedbanou údržbou, životnosť stavby je 60 rokov.

 

Prístavba laboratória na rovinatom pozemku na Kálnickej ulici v Leviciach, v okrajovej časti mesta v území so zmiešanou funkciou, v okolí sú prevažne priemyselné objekty.

 

Budova bola využívaná ako technická miestnosť a laboratórium, prepojené s východnej strany s výrobnou halou.

 


Priemerná zastavaná plocha 123,63 m2

Priemerná výška podlaží 4,30 m


 

V objekte nie je schodisko. Povrchy podláh sú prevažne z PVC. Povrchové úpravy stien tvorí vápennocementová omietka a keramické obkady. Vnútorné dvere sú dyhované plné. Okná sú drevené zdvojené. Vykurovanie a dodávka TÚV je centrálne, vykurovacie telesá sú oceľové rebrové radiátory. Elektroinštalácia je svetelná. Objekt je odkanalizovaný do kanalizácie, je napojený areálový rozvod vody. 

 

Začiatok užívania stavby je v r.1970, laboratórium bolo pristavené v r.1994, životnosť stavby je 80 rokov.

 

Kotolňa na Kálnickej ulici v Leviciach, v okrajovej časti mesta v území so zmiešanou funkciou, v okolí sú prevažne priemyselné objekty.

 

Budova má jedno nadzemné podlažie, pozostáva z miestnosti samotnej kotolne, z miestnosti pre meranie a reguláciu, miestnosti pre ventilátor, úpravu vody, skladu, šatne zo sociálnym zázemím.

 


Priemerná zastavaná plocha 200,64 m2

Priemerná výška podlaží 7,60 m

 


 Povrchy podláh sú betónové. Povrchové úpravy stien tvorí vápennocementová omietka. Vonkajšie vráta sú plechové. Okná sú drevené zdvojené. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Objekt je chránený bleskozvodom. Vybavenie šatne tvorí umývadlo, sprcha, WC misa. Technické vybavenie trafostanice vo výpočte neuvažujem.

 

Kotolňa je odpojená od dodávky plynu. Životnosť stavby je 80 rokov.

 

Vrátnica Kálnickej ulici v Leviciach, v okrajovej časti mesta v území so zmiešanou funkciou, v okolí sú prevažne priemyselné objekty.

 

 Stavba je samostatne stojaca, nie je podpivničená, má jedno nadzemné podlažie. Dispozične pozostáva z miestnosti samotnej vrátnice, dennej a sociálnej miestnosti.

 

Povrchy podláh sú čiastočne z keramickej dlažby a cementového poteru. Povrchové úpravy vnútorných stien tvorí vápennocementová omietka. Vnútorné dvere sú dyhované plné alebo čiastočne presklené. Dvere sú plné alebo čiastočne presklené. Okná sú drevené s jednoduchým zasklením. Elektroinštalácia je svetelná. V objekte je rozvod studenej vody. Vykurovanie v objekte neuvažujem.

 

Stavba bola daná do užívania v r.1975, životnosť stavby je 80 rokov.

 

Sklad PHM Kálnickej ulici v Leviciach, v okrajovej časti mesta v území so zmiešanou funkciou, v okolí sú prevažne priemyselné objekty.

 

 Stavba je samostatne stojaca, nie je podpivničená, má jedno nadzemné podlažie. Stavba bola využívaná ako sklad jedov.

 

Podlaha je betónová. Povrchové úpravy vnútorných stien tvorí vápennocementová omietka. Dvere sú plechové. Presvetlenie je zabezpečené sklobetónovými tvárnicami. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. 

 

Stavba bola daná do užívania v r.1934, počas životnosti bola obnovovaná, na základe údržby je životnosť 100 rokov, interiér nebol sprístupnený.

 

Začiatok užívania od r.1980, životnosť je 60 rokov.

 

Plot areálový z Tabakovej ulice, začiatok užívania od r.1980, životnosť je 60 rokov.

 

Kopaná studňa vo vodárni v rámci areálu zásobuje areál vodou. Priemer 2,5 mm, hĺbka 8 m, začiatok užívania od r.1933, životnosť je 120 rokov. 

 

Prípojka vody je vedená z vodárne v areály do objektov v rámci areálu. Začiatok užívania od r.1980, životnosť je 50 rokov.

 

Vnútorná areálová kanalizácia je čiastočne napojená priamo do verejnej siete a čiastočne do zbernej žumpy, začiatok užívania od r.1980, životnosť je50 rokov.

 

Na vonkajšej kanalizácií sú osadené kanalizačné vpusty a revízne šachty.

 

Žumpa - betónová monolitická aj montovaná. Objem 15 m3. Začiatok užívania v roku 1980.

 

Prípojka elektro zemná je vedená z verejného rozvodu, káblom do trafostanice a následne do jednotlivých objektov, začiatok užívania je od r.1988, životnosť 50 rokov.

 

Vnútroareálové rozvody z trafostanice do jednotlivých objektov, začiatok užívania je v r.1988, životnosť je 50 rokov.

 

Prípojka zemného plynu je vedená z verejného rozvodu do objektu administratívnej budovy, čiastočne ako zemná, čiastočne je vedená po fasádach objektu. Začiatok užívania od r.1980, životnosť je 50 rokov.

 

 

Spevnené plochy v rámci areálu sú z asfaltovým povrchom, začiatok užívania je od r.1980, životnosť je 40 rokov.

 

Bližšie informácie na tel.č. 02/59490121

Iné dražby v tomto kraji

Newsletter

Chcem byť pravidelne informovaný o dražbách. Súhlasím so zasielaním noviniek

Kontaktujte nás

Telefón (02) 5949 0111, (02) 5949 0133
E-mail zaujem@drazobnaspolocnost.sk

Na stránkach používame cookies.

Prihlásenie k odberu noviniek

Vyplňte Váš email a označte tie kraje, o ktorých chcete dostávať novinky do Vašej emailovej schránky.Máte záujem o túto dražbu?

Dajte nám Vaše kontaktné informácie a my sa Vám ozveme.

Zadajte prosím meno.
Zadajte prosím telefonický kontakt.

Týmto, ako záujemca o dražby realizované Dražobnou spoločnosťou, a.s., IČO: 35 849 703, Zelinárska 6, 821 08 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3070/B (ďalej len “Dražobná spoločnosť, a.s.”) udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe, konkrétne meno, priezvisko, telefónne číslo, mailová adresa podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 17. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej „GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon 18/2018“), spoločnosti Dražobná spoločnosť, a.s., a to pre účely databázy poštového, telefonického, a mailového kontaktu záujemcov o účasť na dražbe. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí po dobu 10 rokov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na: zaujem@drazobnaspolocnost.sk .

Za týmto účelom budú uvedené osobné údaje poskytnuté i osobám povereným Dražobnou spoločnosťou, a.s. na vykonávanie činností súvisiacich s realizáciou dražby.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle čl. 12 – čl. 23 GDPR .

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zaujíma Vás táto dražba?

Vyplňte Váš email a my Vás budeme informovať o zmenách a dôležitých termínoch tejto dražby.

Týmto, ako záujemca o dražby realizované Dražobnou spoločnosťou, a.s., IČO: 35 849 703, Zelinárska 6, 821 08 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3070/B (ďalej len “Dražobná spoločnosť, a.s.”) udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe, konkrétne meno, priezvisko, telefónne číslo, mailová adresa podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 17. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej „GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon 18/2018“), spoločnosti Dražobná spoločnosť, a.s., a to pre účely databázy poštového, telefonického, a mailového kontaktu záujemcov o účasť na dražbe. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí po dobu 10 rokov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na: zaujem@drazobnaspolocnost.sk .

Za týmto účelom budú uvedené osobné údaje poskytnuté i osobám povereným Dražobnou spoločnosťou, a.s. na vykonávanie činností súvisiacich s realizáciou dražby.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle čl. 12 – čl. 23 GDPR .

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám.

Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má v súlade s čl. 12 GDPR na základe svojej žiadosti právo na bezplatné poskytnutie všetkých informácií týkajúcich sa spracúvania jej osobných údajov od prevádzkovateľa, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho. Informácie sa poskytujú písomne, elektronicky alebo inými prostriedkami. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané pre opakujúcu sa povahu, môže prevádzkovateľ požadovať za vybavenie takej žiadosti od dotknutej osoby primeraný poplatok alebo môže odmietnuť konať na základe takej žiadosti. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré prijal na základe jej žiadosti podľa čl 15 až 22 GDPR, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti.

Informácie podľa čl. 13 GDPR:

a) totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa – Dražobná spoločnosť, a.s., Zelinárska 6, 821 08 Bratislava, tel: 02-59490111, www.drazobnaspolocnost.sk , zaujem@drazobnaspolocnost.sk

b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby – Dražobná spoločnosť, a.s. nemá ustanovenú zodpovednú osobu

c) účel spracúvania, na ktorý sú osobné údaje určené – databáza poštového, telefonického a mailového kontaktu záujemcov o účasť na dražbe

d) oprávnené záujmy prevádzkovateľa – v prípade, ak počas lehoty spracovania osobných údajov o dotknutej osobe dôjde k občiansko-právnemu alebo trestno-právnemu konaniu týkajúcemu sa predmetu dražby, o ktorý dotknutá osoba prejavila záujem a vo vzťahu, ku ktorému poskytla Dražobnej spoločnosti, a.s. svoje osobné údaje, dotknutá osoba berie na vedomie, že v takom prípade dôjde k zmene účelu spracúvania poskytnutých osobných údajov, a tieto sa budú ďalej spracúvať podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR na účely občiansko-právneho alebo trestno-právneho konania, a to až do ich právoplatného skončenia

e) príjemcovia osobných údajov - osoby poverené Dražobnou spoločnosťou, a.s. na výkon činností v oblasti organizovania dobrovoľných dražieb, sprostredkovania predaja, reklamnej a propagačnej činnosti, administrátori Dražobnej spoločnosti, a.s. za účelom správy webovej stránky a informačného systému Dražobnej spoločnosti osobné údaje môžu byť ďalej poskytnuté súdom v prípade občiansko-právneho konania alebo orgánom činným v trestnom konaní v prípade trestno-právneho konania, kontrolným orgánom kontrolujúcim činnosť dražobníka (napr. MS SR, SFJ), notárovi, ktorý osvedčuje priebeh dražby notárskou zápisnicou, navrhovateľovi dražby, v prípade účastníka dražby - vydražiteľa aj príslušnému Okresnému úradu, katastrálnemu odboru

f) osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny.

g) doba uchovávania osobných údajov a kritériá na jej určenie – osobné údaje budú uchovávané po dobu platnosti súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, najdlhšie po dobu uchovania dražobného spisu a v prípade prebiehajúceho občiansko-právneho alebo trestno-právneho konania do jeho právoplatného skončenia

h) dotknutá osoba má právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, má právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a má právo namietať proti spracúvaniu a právo na presnosť údajov

i) dotknutá osoba má právo podať sťažnosť týkajúcu sa spracúvania jej osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov SR

j) pri spracúvaní osobných údajov sa nepoužíva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

Podľa čl. 15 GDPR dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o: i. účele spracúvania, ii. kategóriách dotknutých osobných údajov, iii. informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov, iv. predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov, v. existencii práva na opravu osobných údajov alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, vi. existencii práva podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, vii. informácie o zdroji osobných údajov, viii. informácie o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania. Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe kópiu spracúvaných osobných údajov.

Podľa čl. 16 GDPR má dotknutá osoba právo, aby prevádzkovateľ vykonal bez zbytočného odkladu opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, Dotknutá osoba má zároveň právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Podľa čl 17 GDPR má dotknutá osoba právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie jej osobných údajov z dôvodov, že i. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; ii. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa osobné údaje spracúvali a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; iii. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR a neexistujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 2; iv. osobné údaje sa spracúvali nezákonne; v. osobné údaje musia byť vymazané na základe všeobecne záväzného právneho predpisu; vi. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR. Prevádzkovateľ nie je povinný osobné údaje dotknutej osoby vymazať, pokiaľ je spracúvanie potrebné: i. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a informácií,; ii. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; iii. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia; iv. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu, či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania; v. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Podľa čl. 18 GDPR dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie v týchto prípadoch: i. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; ii. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; iii. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; iv. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Podľa čl. 19 GDPR prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa čl. 16, 17 ods. 1 a 18 GDPR, pokiaľ to nie je nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, pokiaľ to dotknutá osoba požaduje.

Podľa čl. 20 GDPR má dotknutá osoba právo získať svoje osobné údaje od prevádzkovateľa v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak: i. sa spracúvanie zakladá na súhlase dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) alebo na zmluve podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a ii. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenos údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Podľa čl. 21 GDPR dotknutá osoba má kedykoľvek právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov, ktoré je vykonávané podľa čl 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu. Prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

Podľa čl. 22 GDPR dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky týkajúce sa dotknutej osoby prípadne ju podobne významne ovplyvňujú.

Súhlas so spracovaním osobných údajov