Dražba súboru hnuteľnosti a nehnuteľností v obci Jasenov

Dražba súboru hnuteľnosti a nehnuteľností v obci Jasenov

Lokalita

Jasenovská , Jasenov, okres Humenné, Prešovský kraj

Vyvolávacia cena939 023,00 €
Zábezpeka40 000,00 €
Dátum dražby29.09.2017 10:00 o 7 dní
1. obhliadka13.09.2017 09:00
2. obhliadka26.09.2017 09:00 o 4 dni
Miesto dražbyMestský úrad-- Malá zasadačka, Kukoreliho 34, Humenné
Kontakty Telefón02/5949 0133

Popis predmetu dražby

Predmet dražby s pracovným označením A – nehnuteľné veci:

Administratívna budova č.súp. 346 - Budova je využívaná ako administratívne sídlo obchodnej spoločnosti. V prvom a druhom nadzemnom podlaží sú riešené kancelárske priestory prístupné z chodby, v treťom nadzemnom podlaží je riešená zasadačka. Budova je napojená na vnútro-areálové siete - vodovod, kanalizácia, el. sieť a zemný plyn.

Sklad č.2 - Jedná sa o jednopodlažný prízemný halový objekt obdĺžnikového pôdorysu. K jednopriestorovej hale zo strany severnej je pribudovaná murovaná prístavba sociálno-hyg. zariadenia a zo strany západnej je pribudovaná kotolňa na zemný plyn. Objekt je napojený na vnútro-areálové siete - vodovod, kanalizácia, el. sieť a zemný plyn. 

Sklad súp.č. 349 - Jedná sa o jednopodlažný prízemný halový objekt obdĺžnikového pôdorysu. K samotnej jednopriestorovej hale zo strany západnej bola v roku 1985 prevedená prístavba ďalšej haly. Objekt okrem el. siete nie je napojený na žiadne inž.siete.

Vyhňa a prístr. súp.č. 351 - Jedná sa o jednopodlažnú prízemnú budovu s prístavbou. Objekt bol uvedený do užívania v roku 1978 ako kováčska vyhňa s komínovým telesom. K vyhni je pribudovaný sklad, ktorý v súčasnosti slúži ako kompresorovňa. Objekt okrem el. siete nie je napojený na žiadne inž. siete.

Umývarka vozidiel sup.č. 352 - Objekt je prízemný, pozostáva z vlastnej umyvárky s montážnou jamou a k nej pribudovanej dielenskej a prístavby sociálno-hygienickej časti. Objekt v užívaní od roku 1978. Objekt pôvodne slúžil na údržbu automobilovej techniky, v čase obhliadky je užívaný iba príležitostne. Objekt je napojený na všetky inž. siete - vodovod, kanalizáciu, el. sieť a zemný plyn.

Výhrevňa č.súp. 353 - Objekt je prízemný, pozostáva z vlastnej umyvárky s montážnou jamou a k nej pribudovanej dielenskej a prístavby sociálno-hygienickej časti. Objekt v užívaní od roku 1978. Objekt pôvodne slúžil na údržbu automobilovej techniky, v čase obhliadky je užívaný iba príležitostne. Objekt je napojený na všetky inž. siete - vodovod, kanalizáciu, el. sieť a zemný plyn.Výhrevňa súp.č. 353 - Objekt je prízemný, pozostáva z troch miestností pričom jedná miestnosť bola využívaná pre strážnu službu. Objekt v užívaní od roku 1976, objekt v čase obhliadky nie je využívaný. Objekt z inž.sietí je napojený iba na el.sieť.

Sklad č.súp. 347 - V čase obhliadky objekt slúži ako "Nástrojáreň". Z pôvodne celého halového priestoru bola v severnej časť haly vybudované soc. hyg. zariadenie personálu (denná miestnosť, šatne, WC, umyvárky a sprchy), predtým zo strany severnej bola k objektu pribudovaná murovaná prístavba sociálno-hyg. zariadenia s kotolňou na zemný plyn. Objekt je napojený na vnútro-areálové siete - vodovod, kanalizácia, el. sieť a zemný plyn.

Dopravno- mechanizačne dielne súp.č. 350 - Jedná sa o jednopodlažný prízemný halový objekt obdĺžnikového tvaru s murovanou nosnou konštrukciou. K jednopriestorovej hale je prístavba skladov a sociálno-hyg. priestorov. Objekt je napojený na vnútro-areálové siete - vodovod, kanalizácia, el. sieť a zemný plyn.

Výrobná hala súp.č. 460 SO 03 - Jedná sa o jednopodlažný halový objekt obdĺžníkového pôdorysu atypických rozmerov 16,94*40,37 m s oceľovou nosnou konštrukciou, zastrešenie sedlovou strechou s nízkym sklonom. Výrobná hala slúži ako hala na výrobu zlievarenských produktov. Umiestnenie objektu dispozične a funkčne naväzuje na existujúce objekty areálu. Objekt je napojený na vnútro-areálové siete - vodovod, kanalizácia, el. sieť a zemný plyn.

Oceľ. prístrešok pre os.autá + regulačná stanica plynu - Objekt nie je evidovaný na LV ani zakreslený v katastrálnej mape. Podľa vyhlásenia vlastníka nehnuteľnosti objekt v užívaní od roku 1990. Jedná sa o jednopodlažný prízemný objekt obdĺžnikového pôdorysu .

Technologická hala - prístavba k obj. SO 03 Zlievareň - Podľa kolaudačného rozhodnutia a projektovej dokumentácie jedná sa o prístavbu k objektu SO-10 Výrobná hala, vybudovanú v rámci "Modernizácie areálu ALCAST ", ktorá je v užívaní od roku 2015. Objekt je situovaný na rovinatom teréne na parcele KN č. 950/27 a slúži ako technologické zázemie výrobnej haly.

Predmet dražby s pracovným označením B – hnuteľné veci:

- Tlakový lejací stroj Buhler Classic, typ 66-D, výrobné číslo 10318892/2007.

- Plynová taviaca pec MARCONI, typ HMS 21, výrobné číslo 2002/2005

Pozícia na mape

Iné dražby v tomto kraji

Newsletter

Chcem byť pravidelne informovaný o dražbách. Súhlasím so zasielaním noviniek

Kontaktujte nás

Telefón (02) 5949 0111, (02) 5949 0132
E-mail zaujem@drazobnaspolocnost.sk

Na stránkach používame cookies.

Prihlásenie k odberu noviniek

Vyplňte Váš email a označte tie kraje, o ktorých chcete dostávať novinky do Vašej emailovej schránky.Máte záujem o túto dražbu?

Dajte nám Vaše kontaktné informácie a my sa Vám ozveme.

Zadajte prosím meno.
Zadajte prosím telefonický kontakt.

Týmto, ako záujemca o dražby realizované Dražobnou spoločnosťou, a.s., Gunduličova 3, 811 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3070/B (ďalej len “Dražobná spoločnosť, a.s.”) udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe, konkrétne meno, priezvisko, telefónne číslo, mailová adresa podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) spoločnosti Dražobná spoločnosť, a.s., a to pre účely databázy záujemcov, poštového, telefonického, a mailového kontaktu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí po dobu 5 rokov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Za týmto účelom budú uvedené osobné údaje poskytnuté i osobám povereným Dražobnou spoločnosťou, a.s. na vykonávanie činností súvisiacich s vymáhaním pohľadávok.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zaujíma Vás táto dražba?

Vyplňte Váš email a my Vás budeme informovať o zmenách a dôležitých termínoch tejto dražby.

Týmto, ako záujemca o dražby realizované Dražobnou spoločnosťou, a.s., Gunduličova 3, 811 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3070/B (ďalej len “Dražobná spoločnosť, a.s.”) udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe, konkrétne meno, priezvisko, telefónne číslo, mailová adresa podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) spoločnosti Dražobná spoločnosť, a.s., a to pre účely databázy záujemcov, poštového, telefonického, a mailového kontaktu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí po dobu 5 rokov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Za týmto účelom budú uvedené osobné údaje poskytnuté i osobám povereným Dražobnou spoločnosťou, a.s. na vykonávanie činností súvisiacich s vymáhaním pohľadávok.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z.

Súhlas so spracovaním osobných údajov