Posledné
vyhľadávania:
Všetko, 0 € -

Opakovaná dražba motorestu v obci Tarnov, okr. Bardejov.

Opakovaná dražba motorestu v obci Tarnov, okr. Bardejov.

Lokalita

Tarnov č. 211, Tarnov, okres Bardejov, Prešovský kraj

Vyvolávacia cena-
Zábezpeka-
Dátum dražbyZatiaľ neurčený
1. obhliadkaZatiaľ neurčená
2. obhliadkaZatiaľ neurčená
Miesto dražbyZatiaľ neurčené
Kontakty Telefón0948 917 600
Telefón02/5949 0124

Popis predmetu dražby

Dražba pekného motorestu v obci Tarnov, okres Bardejov.  Nepremeškajte skvelú investičnú príloežitosť!

Predmetom dražby je MOTOREST,  súp. č. 211, na parc.C KN  č.  1224/3

Jedná sa o trojpodlažnú samostatne stojacu nebytovú budovu, pozostávajúcu z ( 1 podzemného podlažia, 1  nadzemného podlažia a 1 podkrovného podlažia ).

Budova slúži stravovacie a čiastočne aj ubytovacie zariadenie. Budova je vybudovaná z tehelného muriva, na budove boli v predchádzajúcom období zrealizovaná drobné rekonštrukcie, modernizácie, prvkov krátkodobej životností (využitie podkrovného priestoru na ubytovanie so sociálnym zariadením, zmodernizovanie kuchyne a sály, výmena okien v niektorých priestoroch, výmena strešnej krytiny, rekonštrukcia kotolne, zásobník na akumuláciu teplej vody zo solárnych panelov, ktoré sú osadené na streche motorestu).

Dispozičné riešenie podľa jednotlivých podlaží.   

1. podz. podl. Skladové priestory so schodišťovým priestorom a nákladným výťahom

2. nadz. podl. Hlavný vstupný vestibul, chodba, jedáleň - stravovacia časť, vnútorný schodišťový priestor,  kancelárie, kuchyňa s príslušenstvom, skladové miestnosti, kancelária, sociálne zariadenie  v členení pre mužov a ženy,  terasa

3.  nadz. podl.  Vnútorné schodisko, chodba, kancelária, ubytovňa personálu a ubytovacie zariadenie pre hosti spolu so sociálnym zariadením. sklady

Pozemok, parc.   C KN č. 1224/3 v k. ú. Tarnov,  obec Tarnov, okr. Bardejov, vedený na LV č. 421.  Jedná sa o pozemok pod vlastnou budovou  Motorestu, ktorý je situovaný mimo zastavaného územia obce v jej okrajovej časti, vzdialenej od obce cca 200 m od zastavanej časti. Pozemok je rovinatý a nachádza sa v blízkosti čerpacej stanice PHM. Pozemok sa nachádza hneď vedľa štátnej cesty v smere z Bardejova v smere na Starú Ľubovňu a ďalej v smere na Poprad.

 

Pozemok, parc.   C KN č. 1224/22 v k. ú. Tarnov,  obec Tarnov, okr. Bardejov, vedený na LV č. 421.  Jedná sa o pozemok na ktorom sa vyskytuje zeleň - parková úprava okolo Motorestu. Na predmetnom pozemku nie sú vybudované žiadne stavby. Pozemok je situovaný mimo zastavaného územia obce v jej okrajovej časti, vzdialenej od obce cca 200 m od zastavanej časti. Pozemok je rovinatý a nachádza sa v blízkosti čerpacej stanice PHM. Pozemok sa nachádza hneď vedľa štátnej cesty v smere z Bardejova v smere na Starú Ľubovňu a ďalej v smere na Poprad. V lokalite sa nevyskytujú zariadenia, ktoré by produkovali škodlivé exhaláty, hluk, otrasy, prach atď.  

Bližšie informácie o dražbe získate na tel. č. 02/59490131 resp. na mobile 0903 236 164.  

Pozícia na mape

Iné dražby v tomto kraji

Newsletter

Chcem byť pravidelne informovaný o dražbách. Súhlasím so zasielaním noviniek

Kontaktujte nás

Telefón (02) 5949 0111, (02) 5949 0132
E-mail zaujem@drazobnaspolocnost.sk

Na stránkach používame cookies.

Prihlásenie k odberu noviniek

Vyplňte Váš email a označte tie kraje, o ktorých chcete dostávať novinky do Vašej emailovej schránky.Máte záujem o túto dražbu?

Dajte nám Vaše kontaktné informácie a my sa Vám ozveme.

Zadajte prosím meno.
Zadajte prosím telefonický kontakt.

Týmto, ako záujemca o dražby realizované Dražobnou spoločnosťou, a.s., Gunduličova 3, 811 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3070/B (ďalej len “Dražobná spoločnosť, a.s.”) udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe, konkrétne meno, priezvisko, telefónne číslo, mailová adresa podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) spoločnosti Dražobná spoločnosť, a.s., a to pre účely databázy záujemcov, poštového, telefonického, a mailového kontaktu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí po dobu 5 rokov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Za týmto účelom budú uvedené osobné údaje poskytnuté i osobám povereným Dražobnou spoločnosťou, a.s. na vykonávanie činností súvisiacich s vymáhaním pohľadávok.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zaujíma Vás táto dražba?

Vyplňte Váš email a my Vás budeme informovať o zmenách a dôležitých termínoch tejto dražby.

Týmto, ako záujemca o dražby realizované Dražobnou spoločnosťou, a.s., Gunduličova 3, 811 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3070/B (ďalej len “Dražobná spoločnosť, a.s.”) udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe, konkrétne meno, priezvisko, telefónne číslo, mailová adresa podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) spoločnosti Dražobná spoločnosť, a.s., a to pre účely databázy záujemcov, poštového, telefonického, a mailového kontaktu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí po dobu 5 rokov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Za týmto účelom budú uvedené osobné údaje poskytnuté i osobám povereným Dražobnou spoločnosťou, a.s. na vykonávanie činností súvisiacich s vymáhaním pohľadávok.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z.

Súhlas so spracovaním osobných údajov