Dražba súboru nehnuteľností v obci Malý Krtíš, okres Veľký Krtíš

Dražba súboru nehnuteľností v obci Malý Krtíš, okres Veľký Krtíš

Lokalita

Malý Krtíš, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj

Vyvolávacia cena-
Zábezpeka30 000,00 €
Dátum dražbyZatiaľ neurčený
1. obhliadkaZatiaľ neurčená
2. obhliadkaZatiaľ neurčená
Miesto dražbyZatiaľ neurčené
Kontakty Telefón0948 917 600
Telefón02/5949 0121

Popis predmetu dražby

Pripravujeme opakovanú dražbu súboru nehnuteľností v obci Malý Krtíš.

 

Ide o prevádzku resp. areál bývalej mäsovej výroby s rozlohou 11.534 m2, k.ú. Malý Krtíš. Budova je riešená ako prevádzkovo samostatná časť s.č. 210. 

 

Budova súp. č. 210 - bývalá mäsová výroba

Dispozičné riešenie počas užívania bola: mraziaci tunel, mraziaci sklad, mraziarenská chodba, chladiareň mäsa, chladiareň expedície, miešareň a narážka, varená a škvarená výroba, udiareň, odvešovňa, umýváreň prepraviek, sklad prísad, chladiareň výrobkov, expedícia, WC muži, WC ženy, kancelária, príručný sklad. Podlaha je z keramickej dlažby. Vráta sú oceľové, otváravé, okná sú oceľové, zdvojené, dvere plechové a hladké, plné. Vykurovanie ústredným kúrením. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Budova je vybavená bleskozvodom. V budove sú rozvody vody, kanalizácie. V sociálnej časti sú WC, umývadlá.

Stavba sa užíva od roku 1994.

 

Budova súp. č. 210 - časť energetický krčok

Dispozičné riešenie: strojovňa chladiarní a vzduchotechniky, elektrorozvodňa a sociálne zariadenie.

Vykurovanie v budove je ústredným kúrením. Elektroinštalácia svetelná a motorická. Budova je vybavená bleskozvodom. V budove sú rozvody vody, kanalizácie. V sociálnej miestnosti sú umývadlá a WC.

Stavba sa užíva od roku 1994.

 

Budova súp. č. 210 - časť bývalé šatne

Dispozičné riešenie: Šatne, kancelárie, sklad odevov, sociálne miestnosti, predsieň, spojovacia chodba.

Podlaha je z keramickej dlažby a PVC. Okná sú drevené, zdvojené, dvere hladké, plné zasklené. Vykurovanie ústredné. Elektroinštalácia svetelná. Budova je vybavená bleskozvodom. V budove sú rozvody vody, kanalizácie. V sociálnej časti sú umývadlá a WC.

Stavba sa užíva od roku 1994.

 

Budova súp. č. 210 - časť bývalá porážka

Dispozičné riešenie: NP: porážka, odpady, čreváreň, manipulácia, 3* chladiareň, spojovacia chodba, rozrábka, expedícia, 2* chladiareň, elektrorozvodňa, strojovňa, chladenie, odparovňa, sklad, vývarovňa, zázemie pre upratovanie, sklad, kotolňa, šatne, 2* sprcha, predsieň, 2* umyváreň, veterinár.

NP: spojovacia chodba, vývarovňa, denná miestnosť, umyváreň, WC, strojovňa, schodište.

Podlaha je z keramickej dlažby. Okná sú oceľové, vráta oceľové otváravé, na 2. NP drevené, zdvojené. Dvere sú hladké, plné, aj drevené, latkové. Vykurovanie ústredné. Elektroinštalácia svetelná aj motorická. V budove sú rozvody vody, kanalizácie, teplej vody. V sociálnej časti sú umývadlá, WC, tieto sú poškodené.

Stavba sa užíva od roku 1994.

 

Budova súp. č. 210 - bývalá maštaľ

Podlaha je z keramickej dlažby a liateho asfaltu. Okná sú drevené, zdvojené, dvere plechové. Vykurovanie ústredné. Elektroinštalácia svetelná. Budova je vybavená bleskozvodom. V budove sú rozvody vody, kanalizácie. Stavba sa užíva od roku 1994.

 

Prístrešok vrátnice na parc. č. 315/6 a 315/9

Krov je z pultový z oceľových nosníkov, bez stropu. Krytina je z pozinkovaného plechu. Podlaha je z liateho asfaltu. Elektroinštalácia je svetelná, objekt je chránený bleskozvodom.

 

Budova súp. č. 209 na parc. č. 315/6 - vrátnica

Podlaha je z keramickej dlažby. Vráta nie sú, okná sú drevné, zdvojené, opatrené mrežami. Dvere sú drevené, latkové, vnútorné hladké, plné. Vykurovanie je elektrickými akumulačnými kachľami. Elektroinštalácia svetelná aj motorická. V budove sú rozvody vody kanalizácie. V sociálnej časti je umývadlo, WC. Stavba sa užíva od roku 1994, údržba priemerná.

 

Budova súp. č. 212 na parc. č. 315/13 - sklad

Podlaha je betónová. Vráta nie sú. Okná sú zo sklobetónových tvaroviek. Dvere sú plechové, elektroinštalácia je svetelná. Stavba sa užíva od roku 1994.

 

Budova súp. č. 216 na parc. č. 315/18 - bývalý sklad soli

Podlaha je drevená. Vráta sú oceľové, otváravé. Elektroinštalácia svetelná aj motorická. Stavba sa užíva od roku 1994.

 

Budova súp. č. 217 na parc. č. 315/21 - prístavba - bývalá mäsová výroba

Podlaha je z keramickej dlažby. Vráta sú oceľové, otváravé. Okná sú drevené, zdvojené. Vykurovanie ústredné. Elektroinštalácia svetelná aj motorická. Budova je vybavená bleskozvodom. Stavba sa užíva od roku 1995.

 

Ďalšie informácie získate v znaleckom posudku a na uvedených telefonnych číslach 0911 116 998 alebo 0948 513 670.

Iné dražby v tomto kraji

Newsletter

Chcem byť pravidelne informovaný o dražbách. Súhlasím so zasielaním noviniek

Kontaktujte nás

Telefón (02) 5949 0111, (02) 5949 0132
E-mail zaujem@drazobnaspolocnost.sk

Na stránkach používame cookies.

Prihlásenie k odberu noviniek

Vyplňte Váš email a označte tie kraje, o ktorých chcete dostávať novinky do Vašej emailovej schránky.Máte záujem o túto dražbu?

Dajte nám Vaše kontaktné informácie a my sa Vám ozveme.

Zadajte prosím meno.
Zadajte prosím telefonický kontakt.

Týmto, ako záujemca o dražby realizované Dražobnou spoločnosťou, a.s., Gunduličova 3, 811 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3070/B (ďalej len “Dražobná spoločnosť, a.s.”) udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe, konkrétne meno, priezvisko, telefónne číslo, mailová adresa podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) spoločnosti Dražobná spoločnosť, a.s., a to pre účely databázy záujemcov, poštového, telefonického, a mailového kontaktu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí po dobu 5 rokov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Za týmto účelom budú uvedené osobné údaje poskytnuté i osobám povereným Dražobnou spoločnosťou, a.s. na vykonávanie činností súvisiacich s vymáhaním pohľadávok.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zaujíma Vás táto dražba?

Vyplňte Váš email a my Vás budeme informovať o zmenách a dôležitých termínoch tejto dražby.

Týmto, ako záujemca o dražby realizované Dražobnou spoločnosťou, a.s., Gunduličova 3, 811 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3070/B (ďalej len “Dražobná spoločnosť, a.s.”) udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe, konkrétne meno, priezvisko, telefónne číslo, mailová adresa podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) spoločnosti Dražobná spoločnosť, a.s., a to pre účely databázy záujemcov, poštového, telefonického, a mailového kontaktu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí po dobu 5 rokov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Za týmto účelom budú uvedené osobné údaje poskytnuté i osobám povereným Dražobnou spoločnosťou, a.s. na vykonávanie činností súvisiacich s vymáhaním pohľadávok.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z.

Súhlas so spracovaním osobných údajov