Dražba nehnuteľnosti v centre mesta Dunajská Streda

Dražba nehnuteľnosti v centre mesta Dunajská Streda

Lokalita

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj

Vyvolávacia cena-
Zábezpeka30 000,00 €
Dátum dražbyZatiaľ neurčený
1. obhliadkaZatiaľ neurčená
2. obhliadkaZatiaľ neurčená
Miesto dražbyZatiaľ neurčené
Kontakty Telefón0948 917 600
Telefón02/5949 0114

Popis predmetu dražby

Pripravujeme opakovanú dražbu nehnuteľnosti (bývalého kultúrneho domu) v Dunajskej Strede, Okres Dunajská Streda, K.ú. Dunajská Streda, evidovaného na par.č. 49, s.č. 1191 vo výmere 1066 m2 - zastavané plochya nádvoria.

Dom súpisné číslo 1191 na parc. KN č. 49, k.ú. Dunajská Streda je situovaný v centrálnej časti okresného mesta Dunajská Streda na ulici Korzo B. Bartóka 4065 v obchodnej lokalite v kontakte s bytovou centrálnou časťou mesta. Objekt bol pôvodne vybudovaný ako Dom kultúry.

Budova je riešená ako samostatne stojací objekt, obsahuje jedno podzemné a dve nadzemné podlažia s plochou strechou. Konštrukčne sa jedná o železobetónový skelet s výplňovým murivom.

Dispozičné riešenie:

1.PP: dispozične je delené na dva priestory a to priestory bývalej kotolne na tuhé palivo vrátane skladu tuhého paliva a podružných obslužných miestností a na priestory "klubu" resp. iných aktivít, ktoré sú primerane doplnené o sociálne zázemie pre návštevníkov v členení muži a ženy.

1. nadzemné podlažie (prízemie): hlavný vstup do objektu je situovaný z uličnej časti od Korza Bélu Bartóka. V rámci pôvodného objektu bola ústredným priestorom 1.NP veľkokapacitná sála spolu s ostatnými prevádzkovými priestormi.

2. nadzemné podlažie: je tvorené prevažne priestormi kancelárií alebo klubov vrátane sociálneho zázemia v členení muži a ženy a komunikačných priestorov. V rámci priestorov je prístupný balkón v ústrednej sále.

Dom súpisné číslo 1191 na parc. KN č. 49, k.ú. Dunajská Streda bol na základe potvrdenia mesta Dunajská Streda postavený a daný do užívania v roku 1952.

. Pozemok je výborne dostupný po verejnej komunikácii so spevneným povrchom vozovky. V bezprostrednom okolí nehnuteľnosti sa nachádza komplexná občianska vybavenosť v rámci mesta Dunajská Streda. Dostupnosť Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava je do 50 min pri použití osobnej dopravy.

Vzhľadom na situovanie nehnuteľnosti v rámci centra okresného mesta Dunajská Streda je objekt využiteľný do budúcna prevažne na obchodné resp. prevádzkové účely, prípadne na iné obdobné podnikateľské aktivity.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na t.č. 0948 001 763

Iné dražby v tomto kraji

Newsletter

Chcem byť pravidelne informovaný o dražbách. Súhlasím so zasielaním noviniek

Kontaktujte nás

Telefón (02) 5949 0111, (02) 5949 0132
E-mail zaujem@drazobnaspolocnost.sk

Na stránkach používame cookies.

Prihlásenie k odberu noviniek

Vyplňte Váš email a označte tie kraje, o ktorých chcete dostávať novinky do Vašej emailovej schránky.Máte záujem o túto dražbu?

Dajte nám Vaše kontaktné informácie a my sa Vám ozveme.

Zadajte prosím meno.
Zadajte prosím telefonický kontakt.

Týmto, ako záujemca o dražby realizované Dražobnou spoločnosťou, a.s., Gunduličova 3, 811 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3070/B (ďalej len “Dražobná spoločnosť, a.s.”) udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe, konkrétne meno, priezvisko, telefónne číslo, mailová adresa podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) spoločnosti Dražobná spoločnosť, a.s., a to pre účely databázy záujemcov, poštového, telefonického, a mailového kontaktu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí po dobu 5 rokov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Za týmto účelom budú uvedené osobné údaje poskytnuté i osobám povereným Dražobnou spoločnosťou, a.s. na vykonávanie činností súvisiacich s vymáhaním pohľadávok.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zaujíma Vás táto dražba?

Vyplňte Váš email a my Vás budeme informovať o zmenách a dôležitých termínoch tejto dražby.

Týmto, ako záujemca o dražby realizované Dražobnou spoločnosťou, a.s., Gunduličova 3, 811 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3070/B (ďalej len “Dražobná spoločnosť, a.s.”) udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe, konkrétne meno, priezvisko, telefónne číslo, mailová adresa podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) spoločnosti Dražobná spoločnosť, a.s., a to pre účely databázy záujemcov, poštového, telefonického, a mailového kontaktu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí po dobu 5 rokov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Za týmto účelom budú uvedené osobné údaje poskytnuté i osobám povereným Dražobnou spoločnosťou, a.s. na vykonávanie činností súvisiacich s vymáhaním pohľadávok.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z.

Súhlas so spracovaním osobných údajov