Posledné
vyhľadávania:
Všetko, 0 € -

Opakovaná dražba pozemkov a stavieb v obci BUDČA, okres Zvolen.

Opakovaná dražba pozemkov a stavieb v obci BUDČA, okres Zvolen.

Lokalita

Budča, okres Zvolen, Banskobystrický kraj

Vyvolávacia cena-
Zábezpeka-
Dátum dražbyZatiaľ neurčený
1. obhliadkaZatiaľ neurčená
2. obhliadkaZatiaľ neurčená
Miesto dražbyZatiaľ neurčené
Kontakty Telefón02/5949 0133

Popis predmetu dražby

Pripravujeme dražbu pozemkov , budovy úpravovne vody č.s. 663 a čerpacej stanice č. s. 650 s príslušenstvom v obci BUDČA, okres Zvolen.

Predmetom dražby sú:

Úpravovňa vody č.súp.663 - nehnuteľnosť - úpravovňa vody sa nachádza mimo zastavaného územia obce Budča na parc.č.1181,k.ú.Budča na LV je zapísaná ako úpravovňa vody. Prístup k hodnotenej nehnuteľnosti je z miestnej spevnenej komunikácie.Pozemok  rovinatý s možnosťou napojenia na ver.vodovod,ver.kanalizáciu,rozvody zem.plynu,NN a telekomunikácií. Orientácia miestností k svetovým stranám je daná osadením objektu a jeho dispozíciou.  

Čerpacia stanica č.súp.650 -nehnuteľnosť - čerpacia stanica sa nachádza mimo zastavaného územia obce Budča na parc.č.1168,k.ú.Budča na LV je zapísaná ako čerpacia stanica.Prístup k hodnotenej nehnuteľnosti je z miestnej spevnenej komunikácie.Pozemok  rovinatý s možnosťou napojenia na ver.vodovod,rozvody NN a telekomunikácií.Orientácia miestností k svetovým stranám je daná osadením objektu a jeho dispozíciou.

Predmetom dražby sú aj pozemky, a to parc. č. 1165/9, 1165/13, 1165/14, 1181, 1184, 1200.

Pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce Budča,k.ú.Budča situované juhovýchdne od obce cca 1,5km a západne od mesta Zvolen cca 5,0km.Pozemky sú podľa územného plánu obce Budča určené na výstavbu objektov pre priemyselnú výrobu a sklady. Prístup k pozemkom je z miestnych spevnených komunikácii s výhodným prepojením na dialnicu R1.Pozemky  sú rovinaté s možnosťou napojenia na ver.vodovod,ver.kanalizáciu,rozvody zem.plynu,NN a telekomunikácií.Evidované sú na liste vlastníctva č.1736,k.ú.Budča.

Bližšie informácie o priebehu dražby získate na tel. č. 02/59 49 01 31.

Iné dražby v tomto kraji

Newsletter

Chcem byť pravidelne informovaný o dražbách. Súhlasím so zasielaním noviniek

Kontaktujte nás

Telefón (02) 5949 0111, (02) 5949 0132
E-mail zaujem@drazobnaspolocnost.sk

Na stránkach používame cookies.

Prihlásenie k odberu noviniek

Vyplňte Váš email a označte tie kraje, o ktorých chcete dostávať novinky do Vašej emailovej schránky.Máte záujem o túto dražbu?

Dajte nám Vaše kontaktné informácie a my sa Vám ozveme.

Zadajte prosím meno.
Zadajte prosím telefonický kontakt.

Týmto, ako záujemca o dražby realizované Dražobnou spoločnosťou, a.s., Gunduličova 3, 811 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3070/B (ďalej len “Dražobná spoločnosť, a.s.”) udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe, konkrétne meno, priezvisko, telefónne číslo, mailová adresa podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) spoločnosti Dražobná spoločnosť, a.s., a to pre účely databázy záujemcov, poštového, telefonického, a mailového kontaktu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí po dobu 5 rokov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Za týmto účelom budú uvedené osobné údaje poskytnuté i osobám povereným Dražobnou spoločnosťou, a.s. na vykonávanie činností súvisiacich s vymáhaním pohľadávok.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zaujíma Vás táto dražba?

Vyplňte Váš email a my Vás budeme informovať o zmenách a dôležitých termínoch tejto dražby.

Týmto, ako záujemca o dražby realizované Dražobnou spoločnosťou, a.s., Gunduličova 3, 811 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3070/B (ďalej len “Dražobná spoločnosť, a.s.”) udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe, konkrétne meno, priezvisko, telefónne číslo, mailová adresa podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) spoločnosti Dražobná spoločnosť, a.s., a to pre účely databázy záujemcov, poštového, telefonického, a mailového kontaktu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí po dobu 5 rokov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Za týmto účelom budú uvedené osobné údaje poskytnuté i osobám povereným Dražobnou spoločnosťou, a.s. na vykonávanie činností súvisiacich s vymáhaním pohľadávok.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z.

Súhlas so spracovaním osobných údajov